De DBA Q&A – De praktische kant van zaken

ed

Per 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft en hiervoor in de plaats is gekomen de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). De ondernemers krijgen een jaar de tijd – tot 1 mei 2017 – om deze transitie te bewerkstelligen.

Wat is het verschil tussen VAR en DBA?

Het grootste verschil tussen VAR en DBA zit in het eventuele ondernemersrisico voor de inhurende partij, als achteraf blijkt dat de ZZP-er toch niet voldoet aan de voorwaarden van de “evidente ondernemer”. Het ondernemersrisico wordt onder de wet DBA verdeeld tussen de ZZP-er en de inhurende partij. Bij de VAR lag dit ondernemersrisico volledig bij de ZZP-er.

Maar is dit waar?

Slechts ten dele, want de onderliggende wetgeving is namelijk niet gewijzigd.  Feitelijk is die oude wetgeving nog steeds van toepassing gebleven.

Waar moet ik dan op letten?

“Als het kwaakt als een eend… het ziet er uit als een eend….en het loopt als een eend, dan zal het wel een eend zijn!”

Met andere woorden: “Als de inhurende partij zeker wist of weet – of aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vermoedens heeft of heeft gehad- dat er sprake is van een “schijnzelfstandigheid”, dan zal de inhurende partij de ZZP-er een standaard contract moeten aanbieden of via een gecertificeerde uitzendorganisatie overgaan tot verlonen of als het lang genoeg heeft geduurd: “Een vast arbeidscontract aanbieden”.

Dit principe geldt dus onder de Wet DBA, maar gold dus ook onder de VAR…. En ook al ver daarvoor.

Hoe groot is nu het feitelijk risico onder de DBA?

Die risico’s zijn heus niet zoveel groter geworden dan onder de VAR, maar….dan moeten de zaken wel op orde zijn en dan kan er gerust onder gezagsverhouding worden gewerkt, indien hiervoor uiteraard het juiste modelovereenkomst wordt gebruikt

Daarnaast is door Wiebes aangegeven, dat eventueel ten onrechte toegepaste fiscale aftrekposten, zoals zelfstandigen- en ondernemersaftrek, altijd ten laste van de ZZP-er zullen vallen.  Deze ten onrechte toegepaste aftrekposten kunnen worden verrekend met de ten onrechte afgedragen BTW, indien ondernemer uiteindelijk werknemer blijkt te zijn.

Eén van de drie onderstaande onderdelen moet je uitsluiten of toestaan in een modelovereenkomst.

  • Uitsluiting : Loonverplichting
  • Uitsluiting : Gezag
  • Toestaan : Vrije vervanging

Modelovereenkomst Vrije Vervanging?

De goedgekeurde modelovereenkomst “Vrije Vervanging”, die door de Belastingdienst is goedgekeurd en is opgesteld door VNO-NCW, MKB Nederland en FNV zelfstandigen verdient de voorkeur.  Een ZZP-er kan onder deze overeenkomst, gewoon onder (mild)gezag en in opdracht werkzaamheden uitvoeren.

In deze overeenkomst is ook de “Gelijkgestelden regeling” buiten werking verklaard, waardoor de regelmatige patroon van werkzaamheden, niet als arbeid in de zin van werknemer kan worden beschouwd.

Hoe lang mag je werken onder één overeenkomst?

Houdt hier veiligheidshalve een termijn van maximaal 23 maanden aan.

Waarom?

Bij een achteraf blijkend dienstverband voorkom je daarmee het recht op een transitievergoeding.

En als je nu al aansluitend 10 jaar werkt als ZZP-er, onder dezelfde voorwaarden en condities en werkzaamheden bij dezelfde opdrachtgever?

Dan behoor je daar in loondienst te werken. Sterker nog, dan is er een arbeidsverhouding van toepassing, ook als je voor dezelfde opdrachtgever met meerdere tussenpersonen hebt gewerkt.

Afgekeurde modelovereenkomsten?

In het nieuws kan je vernemen dat veel van de ingediende model overeenkomsten door de Belastingdienst zijn afgekeurd. Dat is niet zo gek, als je bedenkt dat je voor een goedkeurende…. Juridisch….. waterdicht….. model de expliciete juridische kennis in huis moet hebben, die niet elke bedrijfsjurist zomaar over kan beschikken.

Advies

  • Maak altijd gebruik van al bestaande door de Belastingdienst goed gekeurde overeenkomsten door de Belastingdienst.
  • Zorg ervoor dat urenverantwoording en werkzaamheden in lijn ligt met de overeenkomst.
  • Indien de werkzaamheden afwijken, stel dan een addendum op.
  • Maximaliseer als opdrachtgever het aantal intermediairs naar de ZZP-er naar één

Conclusie wet DBA versus VAR

Onderliggende wetgeving is ongewijzigd. Risico’s zijn beslist niet groter geworden ook niet voor de Wet Keten Aansprakelijkheid.

Ed de Roo, Roobuust Interim COA Dienstverlening

email Ed de Roo of bel 06-52500061

 

DutchDare vindt kennis ontwikkeling belangrijk. Kennis delen ook! Dit artikel is geschreven door een van de freelancers in het netwerk van DutchDare.
Je hebt zelf kennis die je wilt delen? Je bent meer dan welkom natuurlijk! Neem even contact met ons op en bel +31 85 833 2040 of email content@dutchdare.nl