085-833 2040

Financieel Proces Adviseur – Randstad

Introductie

Een van onze opdrachtgevers, een Ministerie, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Financieel Proces Adviseur. De opdracht start op korte termijn en heeft een looptijd van ongeveer 6 maanden. De gevraagde inzet is part-time (16 uur/week)

Organisatie

De opdrachtgever, een Ministerie, gaat over tot het bundelen van de financiële administraties van diverse organisaties in twee shared services: een SSC voor de BLS (baten- lastenstelsel) administraties en een SSC voor de GVKA (geintegreerde verplichtingen-kasadministraties). Opdrachtgever is een agentschap met een baten/lastenstelsel en zal delen van haar huidige taken overdragen aan het SSC voor de BLS-diensten

Functie

Met als basis de opdracht vanuit het project Bundeling Financiële Administraties (project BFA) om de financiële administratie over te dragen aan het SSC BLS is het jouw taak om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan deze opdracht met een adviserende rol aan de afdelingsmanager PFC en de direct verantwoordelijke medewerkers belast met de financieel administratieve taken bij de opdrachtgever.

Het overdragen van financieel administratieve taken aan een SSC BLS, laat onverlet dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de financieel administratieve functie. Op dit moment is het financieel beheer van de opdrachtgever op een hoog kwaliteitsniveau. De opdrachtgever eist van de nieuwe partner in de samenwerking hetzelfde kwaliteitsniveau. Uit de opdracht voor opdrachtgever dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

1. Opstellen en afstemmen van het veranderplan (door opdrachtgever). Hieronder nader toegelicht.

2. Uitvoeren veranderplan (onder anderen het harmoniseren van de werkprocessen en ontwikkelen van overdrachtsmomenten met het SSC BLS i.o.).

3. Deelnemen aan de zogenaamde nulmeting (in hoeverre is opdrachtgever gereed voor de transitie) met besluit om de transitie te beginnen.

4. Uitvoeren transitie (overdragen van de financieel administratieve werkprocessen).

5. Deelnemen aan de zogenaamde eindmeting met besluit dat de transitie gerealiseerd is en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering kan worden overgedragen.

Ad 1. Het opstellen van een veranderplan. Er zal een werkgroep worden samengesteld bestaande uit deskundigen van opdrachtgever SSC BLS i.o. en het programma BFA.

Deze werkgroep zullen onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:

– Doorlopen van de 7 geharmoniseerde processen (onder andere aan de hand van het zogenaamde verantwoordelijkheidsmodel BFA en de in de zomer van 2018 gemaakte impactanalyse).

– Doorlopen van de ‘specials’ VOG Ideal en VOG incasso gemeenten.

– Maken van afspraken over de overdrachtsmomenten in de (geharmoniseerde) processen.

– Opstellen van het Veranderplan opdrachtgever. Hierin staat niet alleen ‘wat en hoe’wordt overgedragen, maar ook die zaken die de opdrachtgever zelf dient in te regelen.

In nauwe samenwerking met de manager van de afdeling Planning, Financiën en Control (PFC) en de medewerkers belast met de financieel administratieve dienstverlening binnen opdrachtgever, adviseer je over de meest optimale wijze waarop in de bestaande processen een ‘knip’ kan worden gelegd en taken op een doelmatige en verantwoorde wijze kunnen worden overgedragen aan het SSC BLS.

De belangen van de opdrachtgever als toekomstige klant van het SSC BLS staan bovenaan. Je neemt deel aan gezamenlijke overleggen met medewerkers van het project BFA en het SSC BLS i.o.

Functie eisen

Voor het uitwerken van de overdracht van taken, maar ook voor een zo goed mogelijke belangenbehartiging voor de doelen en ambities van de opdrachtgever, is aanvullende capaciteit met specifieke deskundigheid op het gebied van procesontwerp en met kennis van financieel administratieve processen bij (een taakorganisatie van) de Rijksoverheid noodzakelijk.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw –op deze vacature toegespitst- CV, uiteraard met motivatie, met twee relevante referenties veilig via onze website. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.
Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!
Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, 085 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.