085-833 2040

Interim Netwerk en Systeem beheerder – Westen van het land

Introductie

Een van onze opdrachtgevers, een onderwijs instelling, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een interim Senior Netwerk en Systeem beheerder. Het betreft een rol welke 4-5 dagen per week inzet vergt en per direct kan starten.

Organisatie

De ICT afdeling bestaat uit 5 collega’s waaronder een Teamleider, Senior Netwerk- en Systeem Beheerder en Applicatiebeheerders.

Functie

De unit Automatisering draagt zorg voor:

 • de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en het beheer van het (opgestelde) ICT beleid van de organisatie;
 • de (door)ontwikkeling, innovatie en het beheer van de ICT-architectuur en infrastructuur van informatievoorziening systemen met de daarop draaiende applicaties;
 • het ondersteunen van gebruikers.

De senior netwerkbeheerder monitort het netwerk van de organisatie en ondersteunt gebruikers.

Resultaatgebied 1: monitoring van het netwerk

Activiteiten:

 • controleert de werking van de systemen en de apparatuur op basis van het logboek en eigen onderzoek, signaleert en beoordeelt storingen en lost deze op, eventueel door het inschakelen van externen;
 • test nieuwe (deel)systemen en voert hierover overleg met leveranciers;
 • bewaakt de performance van de technische infrastructuur van het systeem en draagt, aan de hand van gebruiksprognoses, zorg voor capaciteitsaanpassing;
 • draagt nieuwe concepten aan ter verbetering van het netwerk;
 • ontwikkelt back-up- en beveiligingsprocedures (en ziet toe op de naleving ervan);
 • evalueert en selecteert te gebruiken netwerkcomponenten;
 • ondersteunt de collega’s van de afdeling voor wat betreft de configuratie van de software voor gebruik van de netwerkinfrastructuur;
 • houdt zich op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot netwerken, zowel actieve componenten als verbindingsmogelijkheden en informatiesystemen en de bruikbaarheid daarvan in de eigen omgeving;
 • stelt mede met het hoofd een onderhouds- en vervangingsplan op, waarbij naast technisch-organisatorische, ook financiële randvoorwaarden een rol spelen;
 • stelt richtlijnen voor het netwerkgebruik op;
 • opstelt, beheert en onderhoudt de netwerkdocumentatie van de aanwezige infrastructuur en actieve componenten.

Resultaatgebied 2: gebruikersondersteuning

Activiteiten:

 • implementeert netwerkcomponenten;
 • verzorgt periodiek kennis- en informatieoverdracht;
 • doet aanbevelingen bij aanschaf/vervanging en dergelijke van computer- en (rand)apparatuur, waarbij rekening gehouden moet worden met technisch organisatorische en financiële randvoorwaarden;
 • formuleert, in overleg met de gebruikers, de eisen waaraan de te ontwikkelen c.q. aan te passen netwerkprogrammatuur moet voldoen.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden

 • algemeen theoretische en praktisch gerichte kennis van (de hard- en softwarecomponenten van) netwerksystemen, van de netwerkarchitectuur en van de in gebruik zijnde computer en randapparatuur en de koppelingsmogelijkheden daartussen;
 • gedegen kennis van beveiligingsaspecten bij het opzetten en beheren van netwerken;
 • inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe systemen en het systeembeheer;
 • inzicht in de te ondersteunen werkprocessen binnen de organisatie;
 • vaardigheid in het installeren van netwerkcomponenten en in het opsporen van storingen in de in gebruik zijnde netwerksystemen;
 • vaardigheid in het adviseren van het hoofd ten aanzien van aanpassingen/verbeteringen in het netwerk, waarbij technisch-organisatorische en financiële randvoorwaarden meespelen.
 • kennis van Skype voor Business, Anywhere, SharePoint 2013 en online, Exclaimer, Office 365, ATP.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw –op deze vacature toegespitst- CV, uiteraard met motivatie, met twee relevante referenties veilig via onze website. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.
Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!
Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, 085 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.