Interim Projectcontroller – Midden van het land

Introductie

Een van onze opdrachtgevers, een Gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Projectcontroller. De opdracht start medio februari en heeft een looptijd van naar verwachting 3 maanden.

Organisatie

De organisatie is een gemeente in transitie.

Functie

Medio 2019 is binnen de gemeente een ontwikkeltraject gestart om het projectmatig werken te harmoniseren en projecten beter te beheersen. Uit dit traject zijn ontwikkelpunten naar voren gekomen. Voor de implementatie hiervan is het programma projectmatig werken opgesteld. Dit programma ligt momenteel ter vaststelling voor aan het College.

Het programma heeft meerdere doelen, maar heeft kort gezegd tot doel een uniforme wijze van projectmatig werken in te voeren binnen de gemeente. Daartoe is een aantal met elkaar samenhangende activiteiten benoemd. Voor de uitvoering van een dezer clusters, zoeken we nu externe inzet. Het betreft een persoon die de gemeente kan helpen met:

1. Het doorlichten van de ongeveer 10 grootste projecten op het gebied van financien en risico’s. Met de wethouder is afgesproken de resultaten van deze doorlichting begin mei aan de raad te kunnen presenteren.

2. Voor de projectleiders die daar behoefte aan hebben, op te treden als projectcontroller. De verwachting is dat die vraag met name betrekking zal hebben op de financien. Hangt er een goede financiele planning onder het project? Kan betekenen dat die moet worden opgesteld of dat die juist getoetst moet worden. Uiteraard kan de vraag vanuit het project ook betrekking hebben op bijv. een risicoanalyse of andere zaken die tot de taken van een projectcontroller behoren.

3. Richt samen met de betrokkenen in de organisatie de projectadministratie in. Dit betekent dat de financiele voortgang van alle projecten op een passende wijze in het financieel systeem vastgelegd en gevolgd kunnen worden. Daarbij moeten de verplichtingen op een juiste wijze kunnen worden vastgelegd en gevolgd. De gemeente kent ook een systematiek van ambtelijke urentoerekening aan de projecten. Ook deze urentoerekening moet worden gefaciliteerd door de projectadministratie. Daarbij moeten ook de uitgangspunten voor deze toerekening worden vastgelegd.

Functie-eisen

  • Ruime ervaring met de toepassing van de methode Projectmatig Werken in een gemeentelijke organisatie;
  • kennis en ervaring met de inrichting van een projectadministratie;
  • kennis van ruimtelijke projecten zoals grondexploitaties;
  • ervaring met het vervullen van de rol van projectcontroller;
  • specifieke opleidingen/trainingen op het gebied van projectmanagement;
  • goed ontwikkeld gevoel voor het effectief opereren in het ambtelijk en bestuurlijk krachtenveld, begrijpen van de afwegingen die daarin worden gemaakt, kan daarin gezaghebbend adviseren.
  • resultaatgericht, analytisch, stressbestendig, samenwerkingsgericht, overtuigingskracht. De gezochte persoon moet in staat zijn om met zijn/haar energie anderen in beweging te krijgen.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature toegespitst- CV, uiteraard met motivatie, met twee relevante referenties veilig via onze website. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.
Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!
Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, 085 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review