085-833 2040

Medior Inkoop Adviseur – Metropool Regio Rotterdam Den Haag

Introductie

Een van onze opdrachtgevers, een industriële organisatie, heeft DutchDare International gevraagd de werving & selectie te doen van een Medior Inkoop Adviseur.

Organisatie

Onze opdrachtgever is een semi-overheids organisatie in de Metropool Regio Den Haag-Rotterdam.

Functie

Inkoopadvies

 • Voert consistent, uniform en kwalitatief conform het gestelde beleid en regels de inkoopprocessen uit. Heeft inzicht in knelpunten en verbeterwensen van afnemers over de beschikbaarheid van diensten en/of bedrijfsmiddelen.
 • Adviseert over verbetering van inkooprichtlijnen en -procedures.

Inkoopspecificaties

 • Heeft de behoefte van de interne klant inzichtelijk. Daaronder wordt verstaan de aard, noodzaak en de (technische en/of functionele)
 • specificaties van de in te kopen diensten, leveringen of werken. Kiest een passende procedure en waarborgt conform de interne richtlijnen en wet- en regelgeving het proces.

Aanbestedingen

 • Stelt voorwaarden voor Europese en (meervoudig) onderhandse aanbestedingen vast, rekening houdend met de daarvoor geldende weten regelgeving.
 • Bewaakt het aanbestedingsproces zodat wordt voldaan aan de nodige zorgvuldigheid en neutraliteit. Adviseert over de definitieve aanbesteding (gunning) en bevordert besluitvorming.
 • Bereidt afwijzingsgesprekken met leveranciers voor en voert deze uit. Voert desgevraagd marktonderzoeken en/of consultaties uit.

Aanbestedingsdocumenten

 • Verzorgt de uitnodiging tot inschrijving, tariefbladen en (raam)overeenkomsten. Maakt nota’s van inlichtingen, selectie- en gunningsadviezen, afwijzings- en gunningsbrieven.
 • Borgt dat aanbestedingsdocumenten voldoen aan de aanbestedingswet.

Aanbestedingsdossiers

 • Zorgt voor registratie van het aanbestedingsproces conform de aanbestedingswet en eventuele andere relevante geldende wetgeving.
 • Borgt hiermee de (interne en externe) verantwoording tijdens de uitvoering van het aanbestedingsproces en achteraf. Achterhaalt ontbrekende gegevens en vult deze aan, zodat het dossier volledig en actueel is.
 • Zorgt dat gemaakte keuzes inzichtelijk zijn door het vastleggen van afwegingen en borgt de rechtmatigheid van de aanbesteding.

Contractmanagement

 • Houdt afspraken met leveranciers in beeld. Geeft inzicht in de naleving en het gebruik van (raam) contracten, kwaliteit en budgetverloop.
 • Informeert leveranciers en afnemers/contracteigenaren over relevante ontwikkelingen door het verzamelen van informatie over leveranciersprestaties en beoordeelt de geleverde prestaties aan de hand van contractafspraken. Adviseert contracteigenaren over maatregelen die nodig zijn om leveranciersprestaties te verbeteren.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een technische opleiding afgerond.
 • NEVI 1 en 2 Publiek
 • Kennis van inkoop voor het begeleiden en uitvoeren van complexe aanbestedingstrajecten.
 • Kennis van (Europese) wet- en regelgeving voor aanbesteding, jurisprudentie, inkoopinformatiesystemen en de leveranciersmarkt.
 • Kennis van de organisatiedoelstellingen, bedrijfsmiddelen en door opdrachtgever geboden diensten.
 • Sociale vaardigheid voor het onderhandelen over contractvoorwaarden en het adviseren van het management over leverancierskeuze.
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het formuleren van adviezen.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature toegespitst- CV, uiteraard met motivatie, met twee relevante referenties veilig via onze website. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.
Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!
Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, 085 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.