085-833 2040

SEXUELE INTIMIDATIE OP HET WERK

“I am not your dog that you whistle for; I’m not a stray animal you call over, and I am not, I never have been, nor will I ever be, your “baby”!” – Joy Jennings

Volgens het Trades Union Congress-rapport “Still just a bit of banter? Sexual harassment in the workplace” in 2016 hebben meer dan de helft van alle vrouwen (52%) en bijna twee-derde van de jonge vrouwen (63%) ervaring met seksuele intimidatie op het werk. Vier van de vijf van deze vrouwen (79%) stellen dat ze dit ongewenste gedrag niet hebben gemeld bij hun werkgever.

Sexuele intimidatie omvat elke ongewenste vorm van:
• Fysiek contact en toenadering;
• Eisen van, of verzoeken om seksuele gunsten;
• Seksueel getinte opmerkingen;
• Vertoon van pornografie;
• Elk ander ongewenst fysiek, verbaal en non-verbaal gedrag van seksuele aard.

Seksuele intimidatie op het werk is vaak een moeilijk aan te pakken probleem. Veel vrouwen maken geen melding van het incident. Ze schamen zich en denken dat ze niet worden geloofd of zijn bang dat het hun carrière zal schaden. Andere vrouwen menen dat het bedrijf het ongewenste gedrag zal negeren of afdoen als een grap.

De rol van de werkgever:

Laten we duidelijk zijn: seksuele intimidatie op het werk is niet toegestaan.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun werknemers tegen intimidatie. Managers zijn aansprakelijk voor seksuele intimidatie tussen collega’s als ze er weet van hebben of zouden moeten hebben maar niets hebben ondernomen om het te stoppen.

De enige manier om de werkvloer te beschermen tegen seksuele intimidatie is het scheppen van een bedrijfscultuur waarin intimidatie taboe is.
Een verantwoordelijke werkgever zorgt ervoor dat zowel management als personeel regelmatig getraind worden over wat als seksuele intimidatie beschouwd wordt, hoe het voorkomen kan worden en hoe het te stoppen als het zich voordoet.

Het creëren van vertrouwelijke, slachtoffer-gerichte mechanismen voor het ontvangen en behandelen van interne klachten is cruciaal. Dit geeft slachtoffers van seksuele intimidatie het vertrouwen dat hun klachten daadwerkelijk behandeld zullen worden.

Wat kan jij doen?

Geef nooit jezelf de schuld als je seksueel geïntimideerd wordt. Mensen die intimideren of treiteren kunnen bijzonder manipulatief zijn. Zij kunnen vaak erg goed de schuld leggen bij een ander – of zelfs bij het slachtoffer zelf. Hoe dan ook niemand heeft het recht een ander seksueel te intimideren of te pesten. “Asking for it” bestaat niet.

Als je ongewenste (seksuele) aandacht van een mannelijke (of vrouwelijke) collega krijgt moet je er onmiddellijk iets aan doen:

1. Het helpt vaak al om te beginnen met de intimiderende persoon te vragen ermee op te houden. Laat hem of haar weten dat zijn of haar gedrag voor jou niet acceptabel is. Wees duidelijk. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, “Ik voel me ongemakkelijk door je gedrag, houdt er alsjeblieft mee op”.
2. Het is de moeite waard om het gedrag vast te leggen zodat je een verslag hebt van elk incident. Als je collega volhardt in zijn gedrag moet je hem mededelen dat je een verslag bijhoudt en de zaak zal rapporteren als hij ermee doorgaat.
3. Als je het probleem niet alleen op kunt lossen neem dan de volgende stap, dat is meestal het inlichten van PZ; zij zijn getraind om vertrouwelijk met dit soort zaken om te gaan en kunnen je adviseren over het beleid van de organisatie en de volgende stappen. Het is ook een goed idee om op dat moment je leidinggevende op de hoogte te stellen.

Belangrijkste punten:

• Het is belangrijk dat je jezelf laat horen als je het gevoel hebt dat jij (of anderen) seksueel geïntimideerd worden op de werkvloer. Dit zorgt er niet alleen voor dat de schuldigen direct een halt toegeroepen wordt, maar schept ook een precedent dat anderen kunnen volgen. Stel ongewenst gedrag ter discussie op het moment dat het gebeurt.

• Elk bedrijf, klein of groot, dient ervoor te zorgen dat een ongezonde of onethische cultuur niet onopgemerkt blijft. Een bedrijfscultuur waar ongeoorloofd gedrag tijdig wordt onderkend en aangepakt is een gezonde bedrijfscultuur waar iedereen graag werkzaam wil zijn.

Deze blog is geschreven door Anja Uitdehaag. Je kunt haar bereiken via anjauitdehaag@femflection.com – 06 31753669 – www.femflection.com

DutchDare vindt kennis ontwikkeling belangrijk. Kennis delen ook! Dit artikel is geschreven door een van de freelancers in het netwerk van DutchDare. Je hebt zelf kennis die je wilt delen? Je bent meer dan welkom natuurlijk! Neem even contact met ons op en bel +31 85 833 2040 of email content@dutchdare.nl