nl
nl

Interim Adviseur Business Control – Utrecht

Interim Adviseur

Business Control

Een van onze opdrachtgevers, de Omgevingsdienst Regio Utrecht, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Adviseur Business Control. De gevraagde inzet is 32 uur per week. De opdracht start begin december en heeft een looptijd van minimaal 8 maanden.

 • Nederland - Utrecht
 • Overheidsinstellingen - Omgevingsdienst
 • 32 uur per week
 • Vacature-ID:1557

Organisatie

Functie

Je bent sparringpartner voor één of meerdere afdelingshoofden uit het MT en faciliteert hen in hun verantwoordelijkheid voor integraal management. Daarnaast staat de organisatie voor interessante uitdagingen waaraan jij een eigen bijdrage kunt leveren, zoals de verdere professionalisering van de P&C cyclus, waaronder bijvoorbeeld het versimpelen van de financiële administratie, het verbeteren van de rapportages en het ontwikkelen van een nieuwe financierings- /begrotingssystematiek. Je kan als opdrachtnemer op projecten worden ingezet waarbij meerdere disciplines vanuit de ODRU zijn betrokken.De komende maanden ga je in ieder geval aan de slag met diverse P&C producten. Daarnaast wordt ook jouw opdracht om met voorstellen voor verbeteringen in de administratie en rapportages te komen en deze ook te realiseren. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een P&C adviseur zien er in grote lijnen als volgt uit:

 • Samen met de controller stel je het financiële beleid op, zoals de kadernota met het uurtarief. Ook lever je een bijdrage aan de diverse P&C documenten zoals bijvoorbeeld de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging en prognoses. Je hebt bij één of meerdere van deze P&C documenten een trekkersrol.
 • Je maakt bedrijfseconomische analyses voor de korte- en langetermijnplanning van de organisatie en adviseert hierover in samenspraak met de controller aan de directeur, het MT en het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn om in samenwerking met het MT te onderzoeken waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn of om business cases te maken.
 • Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C. Je maakt hiervoor voorstellen en adviseert de stakeholders daarover.
 • Je verricht analyses op de rapportages ten behoeve van de bedrijfssturing en verantwoording en kan indien nodig in de BI-tool dashboards ontwikkelen en bouwen.
 • Je helpt bij de doorontwikkeling en monitoring van de werking van instrumenten op het gebied van business control, zoals kwaliteitszorg, (bestuurs)rapportages en risico- en procesmanagement. Je adviseert het lijnmanagement hierover.
 • Je onderhoudt regionale en landelijke contacten en deelt kennis met vakspecialisten van andere omgevingsdiensten, gemeenten en de provincie.
 • Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs) rapportages op ten behoeve van het bestuur en het MT. Hierbij zorg je ervoor dat men tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie.
 • Je ondersteunt de afdelingshoofden bij het maken van hun jaarlijkse afdelingsplannen. Mede door jouw bijdrage in de realisatiegesprekken met de afdelingshoofden en directeur, blijven deze plannen ‘levend’.
Naast deze werkzaamheden, die verdeeld worden over de diverse adviseurs, ben je een vakinhoudelijke vraagbaak voor jouw collega’s van de afdeling Planning & Control. Waar nodig begeleid je jouw collega’s en toets je collegiaal de kwaliteit van de producten. Voor wat betreft de verbeteringen in de administratie en rapportages heb jij een coördinerende rol.

Functie-eisen

 • Minimaal 4 jaar werkervaring met de P&C cyclus.
 • In staat zelfstandig te werken als Adviseur Business Control.
 • Gevorderde kennis van Excel en ervaring met financiële administratiesoftware (bij voorkeur Afas Profit).
 • Ervaring met business intelligence software zoals QlikSense of Power BI is een pré.
 • Ervaring bij een omgevingsdienst en /of gemeente(n) waarbij onder meer ervaring is opgedaan met het schrijven van bestuurlijke stukken.
Geef in jouw CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.

Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.