nl
nl

Interim Adviseur Planning en Control – Eemnes

Interim Adviseur

Planning en Control

Een van onze opdrachtgevers, de BEL combinatie, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Adviseur P&C. De opdracht start begin mei en heeft een looptijd van tenminste 4 maanden. Er geldt een optie op verlenging en de gevraagde inzet is 24-36 uur per week.

 • Nederland - Utrecht
 • Overheidsinstellingen - Gemeenschappelijke regeling
 • 36 uur per week
 • Vacature-ID:1399

Organisatie

Binnen deze complexe organisatie word jij Financieel Adviseur voor een aantal teams binnen de BEL-combinatie. Jouw klanten zijn de teamleiders, de budgethouders en de directie. Ook zijn de collegeleden van de drie gemeenten in bepaalde situaties jouw gesprekspartner. Je werkt veel samen met de financieel accounthouders. Dat zijn jouw collega’s binnen team C&F die het eerste aanspreekpunt zijn voor de drie gemeenten. Jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.Cluster Planning & Control is als volgt ingericht. Er is een coördinator van het P&C-proces (gericht op de planning en monitoring van dit proces). De hierboven reeds genoemde financieel accounthouders voor iedere gemeente zijn eerste aanspreekpunt voor de drie gemeenten en de financieel teamadviseurs zijn eerste aanspreekpunt voor de teams binnen de BEL-combinatie. Waar de teamadviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, zijn de accounthouders juist de schakel tussen hen en het bestuur. De coördinator plant en monitort dit proces. Daarnaast kent de  BEL combinatie de functie van financieel consulent, gericht op de financiële verwerking in de administratie en de informatieverstrekking richting teams.

Functie

Voor het team C&F wordt een adviseur gezocht. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Meerdere teams (HRM, Bedrijfsondersteuning, Vergunningen, Handhaving & Juridische Zaken, Control & Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling en Directie)) adviseert ten aanzien van financiële vraagstukken.
 • Samen met de teams de geldstromen in het vizier hebt tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden.
 • College- en raadsvoorstellen controleert en accordeert en dat je de financieel portefeuillehouder helpt bij de beantwoording van raadsvragen en indien gewenst ondersteunt bij raadsvergaderingen op het gebied van de desbetreffende teams.
 • Een bijdrage levert aan de totstandkoming van de P&C producten zoals kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.
De meeste tijd gaat zitten in de advisering van de teams, zowel als het gaat om advisering aan het team als het adviseren aan het college van B&W. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar jij vervult een spilfunctie in dit geheel. Dit betekent in de praktijk dat je veel in de uitvoering bezig bent, maar ook net zo veel in de coördinatie en afstemming. Je zet vooral ook de budgethouder in zijn kracht en faciliteert daar waar nodig. Tegelijkertijd neem je de werkzaamheden niet over.Naast de reguliere taken, ben je ook continu scherp op het doorvoeren van verbeteringen binnen het team C&F en haar producten. Te denken valt aan het verbeteren van werkprocessen en het actualiseren van (financiële) beleidsdocumenten. Dit vraagt ook van je dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied.Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 • Het adviseren van de collega’s van de teams op financieel gebied.
 • Het adviseren en toetsen van B&W-adviezen die door de teams worden opgesteld.
 • Eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk zijn voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten voor de teams.
 • Faciliteren in het proces van opstellen van P&C producten, waaronder: de jaarstukken, kadernota, de zomernota en de programmabegroting.
 • Overleg voeren met belanghebbenden, w.o. met de portefeuillehouder (Financiën of vakportefeuillehouder).
 • Een belangrijke signaalfunctie op het gebied van P&C en initieert, ontwikkelt en evalueert (financieel) beleid op het terrein van planning en control ten behoeve van een optimale sturing in de BEL Combinatie.
 • Zorgdragen voor adequate besturings- en managementinformatie.
 • Adviseren van de organisatie bij BBV vraagstukken.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting bedrijfskunde.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur / controller in de afgelopen 3 jaar.
 • Aanwezig op kantoor op in ieder geval twee dagen in de week (liefst meer), waaronder op donderdag, andere dagen in overleg.
 • Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met BBV en de P&C cyclus binnen een gemeente.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar.
Geef in jouw CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.


Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.


Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.