nl
nl

Interim Business Controller P&C – Utrecht

Interim Business

Controller P&C

Een van onze opdrachtgevers, Omgevingsdienst regio Utrecht, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Business Controller P&C. Deze opdracht vraagt een inzet van gemiddeld 32 uur per week en heeft een looptijd van 12 maanden, met optie op verlenging.

 • Nederland - Utrecht
 • Overheidsinstellingen - Omgevingsdienst
 • 32 uur per week
 • Vacature-ID:1676

Organisatie

Je gaat deel uitmaken van de afdeling Planning & Control. Samen met vijf collega’s ondersteun je de ODRU op het vlak van financial en business control. Jullie stakeholders zijn het bestuur, het MT en de clustercoördinatoren. Er wordt nauw samengewerkt met diverse vakdisciplines van het bestuurs- en bedrijfsbureau (zoals Relatiemanagement, HRM, Informatiemanagement, Communicatie en Inkoop). Je wordt aangestuurd door de controller. Naast het werk maken ze ook tijd om leuke activiteiten met elkaar te doen.

Functie

Je bent sparringpartner voor één of meerdere afdelingshoofden uit het MT en faciliteert hen in hun verantwoordelijkheid voor integraal management. 
Daarnaast staat de afdeling voor interessante uitdagingen waaraan jij een eigen bijdrage kunt leveren, zoals de verdere professionalisering van de P&C cyclus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versimpelen van de financiële administratie, het verbeteren van de rapportages en het optimaliseren van diverse P&C  processen en het beschrijven daarvan. Jij kunt als opdrachtnemer op projecten worden ingezet en je voelt je prettig bij het oplossen van complexe vraagstukken. De rol als trekker van een P&C product waarbij je de werkzaamheden coördineert en samenwerkt met meerdere disciplines vanuit de ODRU is je op het lijf geschreven. De komende maanden ga je in ieder geval aan de slag met de verdere professionalisering van de P&C cyclus en processen. Hierbij kom je met werkbare voorstellen en voer je zelf ook acties uit die benodigd zijn om de gewenste resultaten te realiseren. De specifieke taken en verantwoordelijkheden kunnen er in grote lijnen als volgt uit zien:

 • Samen met de controller stel je het financiële beleid op, zoals de kadernota met het uurtarief. Ook lever je een uitvoerende bijdrage aan de diverse P&C producten zoals de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging en prognoses. Je hebt bij één of meerdere van deze P&C documenten een trekkersrol.
 • Je maakt bedrijfseconomische analyses voor de korte- en langetermijnplanning van de organisatie en adviseert hierover in samenspraak met de controller aan de directeur, het MT en het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn om in samenwerking met het MT te onderzoeken waar efficiencyverbeteringen mogelijk zijn of om business cases te maken.
 • Je speelt innovatief en proactief in op ontwikkelingen op het gebied van P&C, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe financieringssystematiek. Je maakt hiervoor voorstellen en adviseert onze stakeholders daarover. 
 • Je verricht analyses op de rapportages ten behoeve van de bedrijfssturing en verantwoording en kan indien nodig in de BI-tool dashboards ontwikkelen en bouwen.
 • Je helpt bij de doorontwikkeling en monitoring van de werking van instrumenten op het gebied van business control, zoals kwaliteitszorg, (bestuurs)rapportages en risico- en procesmanagement. Je adviseert het lijnmanagement hierover.
 • Samen met jouw collega’s stel je tussentijdse (bestuurs) rapportages en een toelichting daarop op ten behoeve van het bestuur en het MT. Hierbij zorg je ervoor dat men tijdig beschikt over complete en actuele financiële en niet-financiële informatie.
 • Je ondersteunt de afdelingshoofden bij het maken van hun jaarlijkse afdelingsplannen. Mede door jouw bijdrage in de realisatiegesprekken met de afdelingshoofden en directeur, blijven deze plannen ‘levend’.
Naast bovengenoemde werkzaamheden, die verdeeld worden over de diverse P&C adviseurs, ben je een vakinhoudelijke vraagbaak voor jouw collega’s van de afdeling Planning & Control. Waar nodig begeleid je hen en toets je collegiaal de kwaliteit van de producten.  Voor de controller ben je het eerste aanspreekpunt. Bij haar afwezigheid neem je de coördinatie van de werkzaamheden van het team P&C over.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau richting financiën.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het vakgebied P&C.
 • Gevorderde kennis van Excel en ervaring met financiële administratiesoftware, bij voorkeur Afas Profit.
 • Minimaal 1 jaar ervaring bij een omgevingsdienst en/of gemeente(n) waarbij onder meer ervaring is opgedaan met het  schrijven van bestuurlijke stukken.
 • Aantoonbare werkervaring en realisatie op het leiden van verbetertrajecten op het vakgebied P&C.
 • Ervaring met business intelligence software zoals Qlik Sense.
Geef in jouw CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.

Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.  

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

 

Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.