nl
nl

Interim Chief Privacy Officer – Midden van het land

Interim Chief

Privacy Officer

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen voor een Interim Chief Privacy Officer. De opdracht start op 1 Februari 2022, vraagt een inzet van minimaal 24-32 uur per week en kent een looptijd van 7 maanden. De eerste twee weken en de laatste drie weken staan in het teken van overdracht. In deze periodes kan daarom geen vakantie worden opgenomen.

Organisatie

De CPO is onderdeel van het CIO Office en werkt intensief samen met de CISO (Chief Information Security Officer) en de FG (Functionaris Gegevensbescherming) aan de borging van gegevensbescherming binnen de organisatie. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de context van het programma gegevensbescherming. Daarnaast werkt de CPO veel samen met de decentrale adviseurs gegevensbescherming (DISO’s) van de organisatieonderdelen.

Functie

De Chief Privacy Officer (CPO) is de strategisch adviseur die centraal beleid en decentrale uitdagingen op het gebied van privacy aan elkaar verbindt en in goede banen leidt. Vanuit een strategische beleid- en adviesfunctie. De CPO houdt onder andere jurisprudentie in de gaten, adviseert over de relevantie voor de gemeente  en betrekt de organisatieonderdelen hierbij. De CPO ondersteunt daarnaast de organisatie bij het oplossen van complexe privacyvraagstukken en draagt zorg voor de ontwikkeling van beleidskaders en borgt de implementatie daarvan. De CPO ondersteunt het management bij het beheren en beheersen van privacy gerelateerde risico’s.Kerntaken CPO

 • Uitvoering geven aan de aanpak van het strategisch risico ‘afspraken derde partijen’, zowel vanuit de invalshoeken informatiebeveiliging en privacy.
 • Aanpak n.a.v. Schrems-II voor de gemeente ontwikkelen passend bij de strategische standaard ‘afspraken derde partijen’ en de structuur van de organisatie.
 • Draagvlak creëren binnen de organisatie en een werkbaar proces ontwerpen voor de aanpak van het risico ‘afspraken derde partijen’, waaronder bij de DISO’s, de stuurgroep gegevensbescherming en de afdeling inkoop.
 • Volgt nauwlettend de ontwikkeling van privacywetgeving, bijbehorende jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen en neemt de gemeente hierin mee.
Overige taken
 • Het adviseren bij complexe privacyvraagstukken bij o.a. inzageverzoeken, datalekken en verzoeken vanuit de toezichthouder.
 • Het ondersteunen van DISO’s bij het opstellen van DPIA’s.
 • Het ondersteunen en adviseren bij niet standaard verwerkersovereenkomsten.
 • Het toetsen van het register van verwerkingen en het bewaken van de kwaliteit hiervan.
 • Het monitoren en rapporteren over de actuele stand van zaken op het gebied van privacy  (monitor gegevensbescherming) aan de stuurgroep gegevensbescherming en deelt deze informatie met de FG.
 • Het signaleren van privacy risico's en deze beleggen in de organisatie en onder de aandacht brengen van de FG. Het doen van verbetervoorstellen voor het optimaliseren van privacy binnen de gemeente.
 • Het faciliteren van privacy-initiatieven.
 • Waar nodig de gemeente  op nationaal niveau vertegenwoordigen.

Functie-eisen

 • Een relevante juridische opleiding op WO-niveau of vergelijkbaar, bij voorkeur gespecialiseerd in ICT-contractrecht en privacy recht.
 • 5 jaar toegepaste kennis en ervaring met compliance op het snijvlak van privacy recht, ICT-recht en contractrecht.
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van wetgeving in bestuurlijke organisaties, bij voorkeur bij een grote gemeente.
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van complexe risicoanalyses en de daarbij behorende standaarden (DPIA’s etc).
 • Kennis van gegevensbeschermingsstandaarden zoals ISO 27001/27002, BIO, ISO 27701 e.d.
Geef in je CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarde voldoet.


Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.


Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.


Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.