nl
nl

Interim

Concern controller

Een van onze opdrachtgevers, een middelgrote gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Concern controller. De opdracht start begin december en heeft een looptijd van minimaal 7 maanden. Er is sprake van een optie op verlenging (max. 2x 6 maanden). De gevraagde inzet is full-time (36 uur/week).

Organisatie

De komende jaren zal de gemeente groeien naar ruim 100.000 inwoners en zal meer werkgelegenheid ontstaan als gevolg van de binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. Naast het werken aan de stad, werken we ook voor de regio (met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen). In 2022 ontstaat na een fusie één grote gemeente. De organisatie bestaat uit drie domeinen en een concernstaf. De financiële functie van de gemeente bestaat uit de Concern controller (lid Concernstaf) en 2 teams in het Domein Bedrijfsvoering & Diensten: Control & Advies en Financiën. De organisatie denkt nog na over de organisatiestructuur van de financiële functie in de nieuwe situatie. De Concern controller zal daarin een onafhankelijke positie krijgen. Met de definitieve keuze voor de organisatie van de financiële teams is geen haast: de juiste keuze en een gedragen visie op de toekomst is belangrijker. Het moet passen in de organisatieontwikkeling van de gemeente. In het laatste voorbereidingsjaar voor de fusie zal de Concern controller vanwege het belang van de fusie opgave het team Control & Advies aansturen. Het team Control & Advies bestaat uit 11 FTE (2 business controllers, 8 financial controllers en de interne accountant).

Functie

Je bent Concern controller én teammanager. Je bent in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het slagen van het financiële deel van de fusie opgave: in samenwerking met het team Financiën moet de financiële infrastructuur klaar gemaakt worden voor de nieuwe gemeente en moet een Kadernota en een begroting 2022 voor de nieuwe gemeente met de harmonisatiekeuzes worden gemaakt. De controlcyclus van de bestaande gemeenten gaat intussen gewoon door. Voor de beide gemeentebesturen en de directie van de organisatie ben je het inhoudelijk gezicht van deze opgave. Deze opgave doe je samen: samen met het eigen team Control & Advies, maar met name samen met het team Financiën. Er is enthousiasme om ermee aan de slag te gaan, dus: een mooie opdracht!De concerncontroller heeft als belangrijkste taken:

 • adviseren van het bestuur en de directie over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten.
 • adviseren van het bestuur en de directie over de vormgeving en naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de overgelegde informatie in de p&c cyclus.
 • toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle.
 • zorgdragen dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek in beeld worden gebracht.
 • toezicht en advisering over de projecten van de gemeente met consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente, waaronder in ieder geval Stadsverwarming fusie met een gemeente en de vastgoed- en grondexploitaties.
 • toetsen van college- en raadsvoorstellen op financiële en beheersmatige aspecten en advisering over de kwaliteitsverbetering van deze stukken in zijn algemeenheid.
De teammanager heeft als taak de medewerkers te faciliteren om hun advisering richting directie en teammanagers van de domeinen zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit ‘faciliteren’ is belangrijk. De afgelopen 2 jaren zijn er veel personele wisselingen geweest. De teammanager moet zorgen voor een stabiele en prettige werkomgeving, zodat de controllers hun werk als helpende handen van de organisatie goed kunnen oppakken. Ze leveren daarbij maatwerk per domein. De teammanager moet ook een sterke inhoudelijke sparringpartner zijn voor de controllers. Grote ontwikkelingen worden ter hand genomen met ingewikkelde financiële aspecten en daar valt de fusie zeker onder. De samenwerking met het team Financiën is cruciaal, naast samenwerkingsvaardigheden gaat het ook om inhoudelijke expertise. Een belangrijk aandachtspunt voor de teammanager is de invulling van de business control functies in samenwerking met de directeuren.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op WO master niveau in de richting van bedrijfseconomie, bedrijfskunde of registercontroller (RC).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 8 jaar als concerncontroller binnen een gemeentelijke instelling.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel leidinggevende in een gemeente met meer dan 75.000 inwoners.
 • Aantoonbare kennis van de financiën van grondexploitaties, gemeentelijk vastgoed en/of deelnemingen.
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met een gemeente die gaat fuseren.
Competenties
 • Je bent een zelfstandige en doortastende professional die resultaten haalt.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en met politiek inlevingsvermogen zeg je de dingen die gezegd moeten worden.
 • Je bent toegankelijk voor medewerkers en een vraagbaak bij ingewikkelde vraagstukken.
 • Je bent niet alleen een financial, maar je weet dit ook te verbinden met de vraagstukken van de stad en de opgaven van je inhoudelijke collega’s.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Wat staat er in je CV?Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan dat je in jouw CV zoveel mogelijk woorden laat terugkomen die in de taakomschrijving en functie-eisen omschreven staan. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten. Wat verwachten wij in je motivatie?Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills, anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik daarin dan ook de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven. Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt! Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.