nl
nl

Interim Financieel Adviseur Bedrijfseconomie – Apeldoorn

Interim Financieel

Adviseur Bedrijfseconomie

Een van onze opdrachtgevers, gemeente Apeldoorn, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Financieel Adviseur Bedrijfseconomie . Deze opdracht vraagt een inzet van 36 uur per week en heeft een looptijd van minimaal 12 maanden.

 • Nederland - Gelderland
 • Overheidsinstellingen - Gemeenten
 • 36 uur per week
 • Vacature-ID:1403

Organisatie

Functie

Resultaatgebied 1: Advies en ondersteuning bedrijfsvoering

 • Fungeert als sparringpartner voor het management van afdelingen en zorgt voor integrale, klantgerichte en onafhankelijke advisering op het vlak van de bedrijfsvoering.
 • Analyseert de (financiële) consequenties van nieuwe ontwikkelingen en complexe vraagstukken, geeft de financiële concernkaders aan en komt met een integrale adviezen.
 • Analyseert nieuwe beleidsvoornemens op financiële impact, risico’s, wettelijke kaders en interne beleidsregels en adviseert het management hierover.
 • Doet, op basis van gesignaleerde risico´s, verbeter- en/of knelpunten, voorstellen voor innovatie en procesverbetering aan het management.
 • Ondersteunt en adviseert bij projecten/programma’s en denkt actief mee over risico’s die spelen.
 • Ondersteunt en adviseert de organisatie op fiscaal gebied.
Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling
 • Signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen op het vlak van landelijke wet- en regelgeving, financieel beleid en bedrijfsvoering en vertaalt die naar de Apeldoornse situatie.
 • Zorgt, samen met de strategisch adviseur, voor de ontwikkeling en uitvoering van financieel beleid.
 • Vervult een actieve rol in de kernteams van de afdeling F&C die werken aan innovatie en verbetering.
 • Participeert zelfstandig in multidisciplinaire werk- en projectgroepen en levert de gevraagd inbreng op het vlak van financiën en bedrijfsvoering.
Resultaatgebied 3: Planning en Control, Risicomanagement en Managementinformatie
 • Borgt dat de gemeentelijke P&C-cyclus, de spelregels en instrumenten bekend zijn en de cyclus goed en tijdig wordt doorlopen door afdelingen.
 • Is vertrouwd met de ICT-tool(s) die de gemeente hanteert voor de realisatie van P&C-instrumenten en is actief betrokken bij de vulling van de niet-financiële onderdelen door afdelingen. Denkt waar nodig mee met de financieel expert die zich richt op de financiën.
 • Adviseert over gebruik en (door)ontwikkeling van P&C-instrumenten en participeert actief in kernteams van F&C die hieraan werken.
 • Borgt dat het risicomanagement voldoende aandacht heeft binnen afdelingen, adviseert over risico’s en bewaakt de kwaliteit.
 • Adviseert afdelingen over de gewenste managementinformatie en wisselt de informatiebehoefte uit met de financieel experts en BI’ers die de informatie genereren.
 • Bewaakt dat de gewenste managementinformatie in de juiste vorm en tijdig beschikbaar is voor afdelingen.
 • Zorgt voor duiding van de aangeleverde managementinformatie en vertaalt dat in concrete adviezen aan management en bestuur.
Resultaatgebied 4: Relatiebeheer
 • Fungeert als primair aanspreekpunt voor het management van de afdelingen en borgt daarbij dat de dienstverlening vanuit F&C naar tevredenheid van het afdelingsmanagement verloopt.
 • Onderhoudt contacten met interne en externe partijen/belanghebbenden en zorgt voor onderlinge afstemming.
 • Creëert draagvlak voor (nieuw) beleid bij de afdelingen.

Functie-eisen

 • Ervaring in het adviseren van decentrale overheden op het gebied van businesscases.
 • Minimaal HBO opleiding in de richting financiën/bedrijfseconomie.
 • Kennis van en ervaring met duiding en integrale advisering rond bedrijfsvoeringsvraagstukken.
 • Kennis van de business en governance van de betreffende werkvelden.
 • Levert kwalitatief hoogwaardig advies aan management.
 • Probleemanalyse, plannen en organiseren, vakkundigheid, organisatiebewustzijn, innoveren, initiatief, overtuigingskracht.
 • Vaardig met relevante ICT-tools van F&C (Lias, Cognos e.d.).
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Meer dan 3 jaar ervaring met businesscases in de energietransitie.
Geef in jouw CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.


Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.


Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.