nl
nl

Interim

Gemeentesecretaris

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Gemeentesecretaris. De opdracht start begin december, heeft een looptijd van minimaal 6 maanden en vraagt een fulltime inzet (36 uur per week). Er geldt een optie op verlenging.

Organisatie

Onze opdrachtgever is ene kleinere gemeente in het midden van het land en werkt met een tweetal andere gemeenten in een bedrijfsvoering organisatie. Deze interim rol is vacant wegens het vertrek van de huidige gemeentesecretaris.

Functie

 • Allereerst ben je uiteraard verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken die tot het takenpakket van de gemeentesecretaris behoren. Je bent de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Je bent in staat te sturen op een goede balans tussen ambities en mogelijkheden. Je maakt deel uit van de gemeentelijke driehoek burgemeester - griffier - gemeentesecretaris en je hebt een natuurlijk contact met de gemeenteraad. Je bent voorzitter van het MT en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Je weet de teamleiders en programmaregisseurs te verbinden, te bewegen en te faciliteren en zorgt dat hun kwaliteiten tot hun recht komen. Je werkt uiteraard nauw samen met de OR, ook in je rol als WOR-bestuurder. Je vervult je rol als lid van het eigenarenoverleg van onze bedrijfsvoering organisatie met aandacht voor zowel de gemeentelijke belangen als de belangen van de samenwerking.    
 • Ten tweede ga je als secretaris verder aan de slag met de organisatieontwikkeling die enkele jaren geleden is ingezet. Je neemt het voortouw bij het reeds gestarte traject van organisatieontwikkeling en helpt ons de ingezette ontwikkeling door te zetten. We zetten daarbij in op een organisatie die meebeweegt en snel kan inspringen op de behoeften van en veranderingen in de samenleving. Dit doe je op basis van het vastgestelde organisatieplan ‘hart voor de organisatie’ en het Strategisch Personeel Plan (1e fase). In deze periode zorg je er in het bijzonder voor, in samenwerking met de betrokken managers, dat de organisatieontwikkeling in het sociaal domein en veiligheid (ketenregie) door wordt gezet. Daarnaast trek je samen met de directeur bedrijfsvoering op om het management development-traject doorgang te laten vinden.
 • Ten derde ga je de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende formatieperiode voorbereiden. Je helpt het nieuwe college om een vliegende start te maken. Daarnaast zorg je uiteraard voor een warme overdracht aan een nieuwe gemeentesecretaris.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol  in de politiek-bestuurlijke context binnen de gemeentelijke overheid.
 • Je bent open en benaderbaar en je staat in nauwe verbinding met anderen.
 • Jouw manier van werken en contact maken is informeel, collegiaal en met humor.
 • Je werkt vanuit vertrouwen. Je bent een verbindende factor binnen én buiten de organisatie.
 • Je communicatiestijl is open en duidelijk.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je beweegt gemakkelijk in het bestuurlijke spel en bent tegelijkertijd een vaardige manager.
 • Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeente in de samenleving en geeft hiermee richting en perspectief.
 • Je toont daadkracht en natuurlijk gezag en bent verbonden met de organisatie.
Geef in je CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken.

Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.

Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.