nl
nl

Interim

HR Adviseur

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim HR Adviseur. De opdracht duurt tenminste een jaar en start in de laatste week van april 2021. De gevraagde inzet is 32 uur per week.

Organisatie

Recent is de P&O afdeling van de Sociale Werkvoorziening (SW) onderdeel geworden van de afdeling HR & Organisatie als gevolg van de gemeentelijke vervlechting van de SW in de organisatie.Deze HR vervlechting binnen de afdeling HR & Organisatie dient verder geëffectueerd te worden en vraagt om een professionaliseringsslag.De gemeente wil een inclusieve organisatie zijn waarin doelgroep medewerkers en ambtenaren naast elkaar werken. De afdeling dient zoveel  mogelijk één geheel te zijn en dat uit te stralen in de totale dienstverlening. Hierop zal in de uitvoering een uitspraak moeten komen welke doelen vanuit het HR-plan 2020-2022 en de P&O werkprocessen maatwerk blijven voor doelgroepen.Daarbij geldt: HR dienstverlening is in de basis doelgroep-onafhankelijk. We streven naar een uitwisselbaarheid van medewerkers en (multi) inzetbaarheid. We werken toe naar een uniformering van de dienstverlening, maar erkennen ook dat bepaalde doelgroepen en afdelingen een specifieke op maat dienstverlening vragen.De kwaliteit van dienstverlening van de gemeente is leidend voor het proces. Hoe wij gezamenlijk doelen als bijvoorbeeld HR-excellence bereiken, moet door het programma uitgewerkt worden.De P&O adviseurs en de administratie dienen zoveel als mogelijk eenduidig te werken en processen en systemen dienen zoveel als mogelijk gelijk te zijn en herkenbaar voor de klant. Consistentie van werken en kwaliteit van werken.De klant dient zoveel als mogelijk één loket te hebben. Vanuit één locatie werken is leidend, maatwerk is mogelijk. Hoe dit te bereiken en in te vullen dient in het programma verder uitgewerkt te worden via een voorstel.Het HR-plan afdeling Organisatie 2020-2022 is leidend voor de in te zetten beweging.

Functie

Allereerst een plan van aanpak maken met 'deliverables'. Dit wordt afgestemd met het afdelingshoofd afdeling Organisatie en de klant.Als Interim HR adviseur regisseer je de vervlechting van de afdeling HR & Organisatie met P&O SW. Je geeft het mee vorm richting de klant.Aanverwante HR beleidsadviseringsthema’s worden uitgewerkt en gerealiseerd. Je werkt hierin onder andere samen met de HR (beleids)adviseurs gericht op de dienstverlening naar de klant.ProjectomschrijvingWerkzaamheden die het Sociaal Economisch Domein en Werk in hun ontwikkelingsproces verbinden. Daarom heb je verandervaardigheden in huis.Resultaat moet dan zijn dat Werk op het gebied van de werkprocessen en HR aansturing aansluiten bij de werkwijze van de gemeente. 

 • Vervlechting: verbinding leggen tussen Werk en SED, vanuit een HR project-rol. Hiervoor is reeds een project voorstel verbinding ORG (PVO) opgesteld. 
 • Verbinding leggen met Werkgever Servicepunt (WSP) en met Sociale werkvoorziening.
 • Stroomlijnen instroom, Aanpak van verzuim en Strategische Personeels Planning of andere opdrachten die HR gerelateerd zijn en nu spelen. 

Functie-eisen

 • Bring your own device.
 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding op HR gebied.
 • Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbaar projectmatige ervaring op ontwikkeling en strategische heroriëntatie van afdelingen en teams.
 • Je hebt tenminste 5 jaar aantoonbare advies ervaring als HR consultant bij het begeleiden van strategische verandertrajecten, in een complexe, veranderende omgeving.
 • Aantoonbaar de laatste 5 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie, een werkgeverspunt (Werk & Inkomen) én Sociale werkvoorziening.
 • Communiceren binnen alle lagen van de organisatie gaat jou gemakkelijk af.
 • Je bent pro actief, gericht op samenwerking, deskundig, je hebt een bedrijfsmatige instelling en je neemt  je verantwoordelijkheid.
 • Je bent omgevingssensitief, onafhankelijk en zoekt altijd naar verbinding.
 • Je hebt ervaring in het (bege)leiden van projecten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werken vanuit een CAO Gemeenten en CAO Sociale werkvoorziening.
 • Tenminste 5 jaar ervaring met verzuimmanagement (Inzetbaarheid).
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met strategische personeelsplanning.
 • Je bent zichtbaar en aanwezig in de beleving van anderen, je bent de ogen en oren van de organisatie, pikt signalen op, zoekt daarbij continue naar de verbindingen en de onderlinge samenwerking en wordt vanzelfsprekend betrokken bij HR vraagstukken.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en trends op HR-gebied.
Geef in je CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaand profiel voldoet

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.Wat staat er in je CV?Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan dat je in jouw CV zoveel mogelijk woorden laat terugkomen die in de taakomschrijving en functie-eisen omschreven staan. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten. Wat verwachten wij in je motivatie?Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills, anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik daarin dan ook de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven. Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt! Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.