nl
nl

Interim

Kwartiermaker CIO

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Kwartiermaker CIO. De opdracht start 1 juli, loopt in ieder geval tot het einde van het jaar en kan maximaal 2x 6 maanden verlengd worden. De gevraagde inzet is part-time (80%). 

Organisatie

Onze opdrachtgever heeft behoefte aan een nog stevigere strategische sturing op haar informatievoorziening. We hebben met de recente IV visie, ambities en strategische meerjaren doelstellingen geformuleerd waaronder een betere (digitale) dienstverlening en een stabiel, veilig, duurzaam en wendbaar fundament. Daarnaast willen we een vernieuwde, moderne digitale werkomgeving realiseren.Om deze ambities te realiseren is intensievere strategische sturing en de inrichting van portfoliomanagement noodzakelijk. Ook vraagt dit om een bundeling van I-expertise, denken en werken vanuit een CIO-office en een herkenbare ‘change/run’ organisatie. We zijn op zoek naar een Kwartiermaker CIO die de komende tijd deze onderwerpen, gebaseerd op een onderzoeksrapport van bureau PBLQ verder gaat verkennen, uitwerken en voorstellen doet aan het directieteam van de gemeente.  In de huidige situatie is het geheel van de informatievoorziening gespreid over drie organisatieonderdelen: Archief Eemland (AE); Informatiebeheer binnen de afdeling Interne Dienstverlening en Advies (IDA) en de afdeling IT Dienstverlening en Advies (ITDA). In elk organisatieonderdeel zijn zowel ‘change als run’ taken ondergebracht.

Functie

 • Het verder uitwerken van en adviseren over de uitkomsten van het PBLQ onderzoeksrapport. Het uitgangspunt hierbij is dat de CIO in de organisatiestructuur als manager boven het CIO office en de CTO (run) organisatie wordt  geplaatst, zodanig dat dit op termijn op een budgetneutrale wijze gerealiseerd kan worden.
 • Het neerzetten van een nieuwe krachtige en Lean ingerichte IV-organisatie met als uitgangspunt meer samenhang tussen de verschillende onderdelen om de IV-ambities & doelstellingen te kunnen behalen. Je kijkt daarbij met name ook naar welke werkzaamheden en onderdelen thuishoren in een nieuwe IV organisatie-eenheid.
 • Het kwartiermaken voor de functie van CIO, het gaan werken met een CIO office en hiermee ervaring opdoen, zonder dit (vooralsnog) te formaliseren.
 • Een inrichtingsplan opstellen over hoe we het Portfoliomanagement kunnen vormgeven en hier een start mee maken met als doel een nieuw portfolioproces, waarin transparante en duidelijke (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden op IV-gebied voor de stad en de business.
 • Samen met de IV- afdelingen en de business een voorstel neerleggen om de IV component in de business verder te versterken.
Als Kwartiermaker CIO houd jij je enerzijds bezig met kaders en richtlijnen (en het toezicht daarop) en anderzijds het sturen op veranderingen en strategische ontwikkelingen zoals hierboven beschreven. Je bent in staat om het totaal van de informatievoorziening te overzien, doen we de juiste dingen en doen we de dingen juist? Jouw opdrachtgever is de directie en je wordt rechtstreeks onder de directie gepositioneerd. In het veranderproces werk je nadrukkelijk samen met de afdelingsmanagers van de huidige IV afdelingen (ITDA, IDA en AE).

Functie-eisen

 • We zoeken een Interim Kwartiermaker CIO die enerzijds een verbinder is, relaties weet te leggen en veel affiniteit heeft met de business, maar anderzijds ook niet bang is grenzen te stellen en duidelijke keuzes te maken (voor de gewenste nieuwe organisatie).
 • Je denkt vanuit klantwaarde en je bent altijd op zoek naar het continue verbetervermogen in de organisatie.
 • Bestuur, management en organisatie zien jou als een stevige sparringpartner om de IV- ambities en doelstellingen te realiseren.
 • Je weet hen vanuit natuurlijk gezag te overtuigen.
 • Je geeft richting, weet draagvlak te creëren voor de door jou uitgezette koers en je bent een goede gesprekspartner voor de informatiemanagers die binnen de domeinen de inhoudelijke I-opgaves verder vormgeven. Je beschikt daarnaast ook over uitstekende leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden.
 • Kortom: je bent een stevige en onafhankelijk denkende sparringpartner die bestuur, directie en management gevraagd en ongevraagd adviseert over doelmatigheid en doeltreffendheid op het gehele IV vakgebied.
 • Afgeronde WO opleiding bij voorkeur bedrijfskunde, informatica of bestuurlijke informatiekunde met een ruime werkervaring (> 7 jaar) in het IV vakgebied OF afgeronde relevante HBO opleiding op het gebied van IT/IV met een zeer ruime (> 10 jaar) werkervaring in het IV vakgebied.
 • Je hebt meer dan 7 jaar relevante werkervaring als CIO of in een vergelijkbare strategische functie in het IV domein. 

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, met twee relevante referenties veilig via onze website. Wat staat er in je CV?Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan dat je in jouw CV zoveel mogelijk woorden laat terugkomen die in de taakomschrijving en functie-eisen omschreven staan. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten. Wat verwachten wij in je motivatie?Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills, anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik daarin dan ook de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven. Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt! Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.