nl
nl

Interim Microsoft

365 Consultant

Een van onze opdrachtgevers, een provincie, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim MS-365 Consultant. De opdracht start medio april, vraagt een inzet van gemiddeld 20 uur per week en heeft een optie op verlenging. De opdracht wordt deels op locatie (Covid proof volgens RIVM regels) en deels vanuit huis uitgevoerd.

Organisatie

Jij komt als consultant te werken binnen de projectgroep Doorontwikkeling SharePoint en uitrol MS Teams. Dit team bestaat uit verschillende medewerkers van de afdeling Informatievoorziening. Gezien de scope van de opdracht is sprake van een multidisciplinair projectteam en gaat het project impact krijgen op processen, applicaties, werkwijzen etc. van alle organisatieonderdelen.  In het project wordt eerst MS Teams uitgerold als vervanger van Skype for Business voor de onderdelen chat, online meeting en bellen. Vervolgens wordt de documentfunctionaliteit verder ontwikkeld en uitgerold. Daarbij wordt een koppeling tussen SharePoint en eDocs (het document management systeem) gerealiseerd. In het project worden de volgende fasen doorlopen: 

 • Basis op orde.
 • Uitrol MS Teams als vervanger van Skype forBusiness.
 • Koppeling SharePoint en eDocs.
 • Doorontwikkeling SharePoint.
 • Overdracht en borging naar de beheerorganisatie.
Er wordt nu gewerkt aan de fasen Basis op orde en Uitrol MS Teams als vervanger van Skype for Business. Het ICT team werkt aan de migratie van Exchange 2010 naar Exchange 2016 en de realisatie van een Hybrid Cloud Datacenter. Hierin vallen tevens werkzaamheden met betrekking tot Hybrid Exchange. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een reeds hiervoor aangenomen derde partij. De benodigde aanpassingen op de Microsoft 365 tenant worden door de consultant zelf uitgevoerd. 

Functie

Deze opdracht heeft betrekking op de fasen Basis op orde en Uitrol MS Teams als vervanger van Skype for Business. De Microsoft 365 Solution Architect heeft in het architectuurdocument de architectuurbeginselen voor de inrichting van de tenant uitgewerkt. Op basis van dit ontwerp rrealiseer je met het projectteam en de afdeling ICT de onderstaande werkzaamheden. Binnen deze opdracht is het van belang dat de kennis rondom Microsoft 365 binnen het functioneel beheer team vergroot wordt. Werkzaamheden:

 • Opstellen technisch ontwerp benodigde aanpassingen in het Hybrid Cloud Data Center.
 • Opstellen technisch ontwerp benodigde aanpassingen van de Exchange Hybrid opstelling.
 • Implementatie generieke (beveiligings)maatregelen gericht op Microsoft 365.
 • Aanpassingen maken in het Security en governance center zodat dit op orde is.
 • Bepalen, beschrijven en uitvoeren werkzaamheden uitfasering Skype op de Microsoft 365 omgeving.
 • Bouwen Nederlandstalige communicatie- en adoptietool Microsoft 365 op basis van Microsoft Learning Pathways.
 • Teams App configureren overeenkomstig besluit ten aanzien van documentfunctionaliteit en advies met betrekking tot beschikbaar te stellen Apps.
 • Implementatie specifieke beveiligingsmaatregelen gericht op MS Teams vanuit onder andere risicoanalyse informatiebeveiliging.
 • Teams beschikbaar stellen volgens uitrolstrategie.
Bijkomende aandachtpunten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn:
 • Borgen beheersbaarheid van gekozen oplossingsrichting welke voldoet aan de kaders en richtlijnen van Microsoft.
 • Vergroten kennis rondom Microsoft 365 binnen het functioneel beheer team.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van ICT.
 • In de afgelopen 5 jaar heb je tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft 365 trajecten in multifunctionele teams met betrekking tot Microsoft 365.
 • In de afgelopen 5 jaar heb je tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van een technisch ontwerp van een Microsoft 365 tenant en het inrichten hiervan.
 • In de afgelopen 5 jaar heb je tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verwerken van kaders, richtlijnen en best practise van Microsoft 365 in het technisch ontwerp en de inrichting van Microsoft 365 tenant met betrekking tot MS Teams en SharePoint.
 • In de afgelopen 5 jaar heb je tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van een technisch ontwerp en het inrichten van het governance- en security center van een Microsoft 365 tenant.
Geef in jouw cv en motivatie duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.Wat staat er in je CV?Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan dat je in jouw CV zoveel mogelijk woorden laat terugkomen die in de taakomschrijving en functie-eisen omschreven staan. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten. Wat verwachten wij in je motivatie?Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills, anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik daarin dan ook de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven. Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt! Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.