nl
nl

Interim

Senior Auditor

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Senior Auditor. De opdracht start begin december, heeft een looptijd van minimaal 12 maanden en vraagt een parttime inzet van 80% (32 uur per week).

Organisatie

Functie

Om vast te stellen of de uitkomsten van al de processen betrouwbaar zijn en of er daarbij ook gewerkt wordt volgens wet en regelgeving, verricht de Interim Senior Auditor een cruciale taak voor onze opdrachtgever. Voor de controle van de jaarrekening worden financial audits uitgevoerd. Die liggen op het terrein van onder andere Inkoop, HR, Subsidies, Wmo, Jeugd, Participatie of Grondexploitaties. Met ingang van 2022 zijn gemeenten verplicht zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid van hun uitgaven. De auditfunctie is daarmee niet alleen het voorportaal van de accountantscontrole, maar loopt daar in de oordeelsvorming op voorruit. Onze opdrachtgever heeft hier de afgelopen jaren behoorlijke stappen voorwaarts in gezet. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de uitvoering van financials audits en de eigen oordeelsvorming. Dat reikt verder dan alleen signaleren en rapporteren. Op basis van bevindingen wil de organisatie ook in staat zijn tussentijds bij te kunnen sturen op de kwaliteit van processen of het herstel van (dreigende) onrechtmatigheden.  De controle 2021 wordt een bijzondere. Over 2020 heeft de accountant een verklaring met beperking afgegeven. Dit noodzaakt tot vertaling van de bevindingen naar concrete verbeteringen in het financieel beheer.De auditfunctie verricht ook specifieke onderzoeken of draagt daaraan bij. In 2019 is men gestart met het uitvoeren met zogenaamde kwalitatieve onderzoeken bij instellingen voor (jeugd)hulpverlening. Deze onderzoeken richten zich met name op de zorglevering van instellingen voor Jeugdhulpverlening, normstelling en de naleving van gemaakte contractuele en financiële afspraken. De onderzoeken worden nu ook uitgebreid naar aanbieders Wmo. De onderzoeken dragen bij aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van sturing, (financiële) beheersing en de verantwoording van de jeugdhulpverlening.De verdeling van uren tussen reguliere auditwerkzaamheden en het uitvoeren van specifieke onderzoeken wordt ingeschat op 60% / 40%. Dus zo’n 20 uur voor reguliere auditwerkzaamheden en 12 uur voor specifieke onderzoeken. Het gaat om gemiddelden, de inzet op weekbasis kan anders zijn.Als Auditor:  

 • Maak je deel uit van de afdeling Concern control, team Audit.
 • Voer je audits uit op -voor de jaarrekening relevante- processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de mate van beheersing en de getrouwheid/rechtmatigheid van de verantwoording.
 • Lever je een bijdrage aan de noodzakelijke verbeteringen. Daartoe ben je in staat op grond van je ervaring en (specifieke) expertise. Je bent breed inzetbaar, maar beschikt vooral over auditervaring in het Sociale Domein.
 • Voer je zelfstandig specifieke onderzoeken uit. Je werkt hiervoor in nauwe samenspraak met het management en medewerkers van de ketens Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Bedrijfsvoering.
 • Rapporteer je over je bevindingen aan de verantwoordelijke manager, directeur en concerncontroller. Je bewaakt een goede opvolging van de bevindingen, zowel in proces, bedrijfsvoering als beleid.

Functie-eisen

 • Jij hebt tenminste 10 jaar actuele ervaring als auditor in de publieke sector (gemeente, provincie, ministerie). De laatste ervaring als senior auditor is niet ouder dan 2 jaar.
 • Jij hebt een afgeronde opleiding RA, RO of CIA.
 • Jij hebt een afgeronde academische opleiding bedrijfseconomie of accountancy.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van specifieke onderzoeken namens derden bij zorginstellingen OF ervaring met het uitvoeren van operational of financial audits bij zorginstellingen.
Je beschikt over de volgende competenties
 • Communicatief vaardig.
 • Adviesvaardig.
 • Tactvol.
 • Overtuigingskracht. 
 • Resultaatgericht.
 • Sterk in samenwerking.
 • Zelfstandigheid. 
Geef in je CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande functievoorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.

Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.

Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.