nl
nl

Interim Senior Projectleider Infra – Gelderland

Interim Senior

Projectleider Infra

Een van onze opdrachtgevers, provincie Gelderland, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Senior Projectleider Infra. De opdracht start begin juli, heeft een looptijd van minimaal 11 maanden en vraagt een inzet van gemiddeld 24 uur per week.

Organisatie

De afdeling Uitvoering Werken (UW) is één van de vier afdelingen (samen met de afdelingen Beheer en Onderhoud Wegen, Subsidieverlening en Vergunningverlening en Handhaving) gericht op de uitvoering van het provinciale beleid.Uitvoering Werken (UW) is hierbij verantwoordelijk voor:

 • Planvoorbereiding en realisatie Wegenbouwprojecten.
 • Planvoorbereiding en realisatie projecten Openbaar Vervoer.
 • Aanbesteding en beheer Openbaar Vervoer concessie provincie Gelderland (trein en bus).
 • Aan- en verkoop en tijdelijk beheer van grond en vastgoed van en voor de Provincie Gelderland.
De afdeling voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de afdeling Programmering en pakt de werkzaamheden projectmatig aan.De afdeling UW bestaat uit drie teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de provinciale weg- en infrastructuurprojecten. Dit varieert van ontwerp tot bestekschrijven en aanbesteding van de aanleg en/of reconstructie van provinciale wegen, rotondes, fietspaden en kunstwerken. De afdeling UW is ook verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de bodemsanering en de nazorg van stortplaatsen in Gelderland. Alle aanbestedingen en gunningen hiervoor worden door het team ABG (Aanbestedingen, Bouwrechtelijke en Grondzaken) op tijd en volgens planning verricht.Binnen het team ABG is ook project control opgenomen. Er moet geïnvesteerd worden in het financieel beheersen van projecten.

Functie

Van de Senior Projectcontroller Infra wordt verwacht dat deze, in samenwerking met de twee Medior Projectcontrollers Infra, alle zaken verzorgt die nodig zijn om de projecten financieel te beheersen. Daarbij behoren de ‘strategische’ projecten primair tot het aandachtsgebied van de Senior Projectcontroller infra. Denk hierbij aan de Rail Terminal Gelderland en H2O. Ook infra projecten zoals de rondweg Lochem horen tot het takenpakket.Het belangrijkste is dat de afdeling UW met haar inhoudelijke managers en projectleiders in staat is financieel in control te zijn zonder verrassingen.De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de projectmanagers ten aanzien van de beheersing van de financieel/administratieve aspecten van het totale project.
 • Bewaken van de kaders zoals het BBV en de kaders die in het algemeen door de provincie worden gesteld aan de AO, de financiële registratie en de beheersing van projecten.
 • Zorg dragen voor het verder vormgeven en onderhouden van de inrichting van de financiële projectadministraties binnen de diverse systemen zoals Celon en het financiële systeem UBW, zodanig dat er een volledig inzicht is in de inkomsten en uitgaven (en het met elkaar in de pas lopen daarvan).
 • Verzorgen van de vereiste financiële analyses, overzichten, prognoses en voortgangsrapportages (onder andere voor de projectmanagers en het Management Team) en daarnaast waar nodig voor het politieke bestuur en externe partijen. Daarbij loopt de verantwoordingslijn via de projectmanager en de ambtelijke opdrachtgever.
 • Zorgen dat de informatie die nodig is voor de financiële sturing van het project wordt gegenereerd vanuit de financiële projectadministratie (UBW). Hieronder wordt ook begrepen het aanleveren van relevante informatie voor de provinciale P&C cyclus, zowel in financiële zin als beleidsmatig.
 • Tijdig signaleren dat er problemen dreigen te ontstaan in de financiële voortgang en afwikkeling van (delen van) het project.
 • (Ongevraagd) Adviseren op het gebied van sturingsmaatregelen.
 • Mede uitvoering geven aan het risicobeheer in relatie tot het realisatiecontract en interne financiële regelgeving.
 • (Ongevraagd) Adviseren op het gebied van fiscaliteit.
 • Eerste aanspreekpunt vanuit deze projecten voor de controlerende (huis)accountant en de afdeling control.
 • Deelnemen (waar nodig) aan gesprekken met externe partijen die in samenwerking met de provincie bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen.
 • De activiteiten die nodig zijn gedurende en na afloop van de (bestuurlijke) besluitvorming voor het beschikbaar stellen van financiële middelen.

Functie-eisen

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding op financieel-economisch gebied (bijv. HEAO/BE/EJ/MER).
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) op het gebied van complexe projectadministraties bij infraprojecten in relatie tot financiële wet- en regelgeving (financiële deskundigheid is daarbij een vereiste en de kandidaat beschikt minimaal over kennis van bijv. het BBV en de fiscale aspecten bij infraprojecten).
 • De kandidaat heeft aantoonbaar tenminste 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2012 - heden) in de rol van projectcontroller in de infratechniek.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) bij of voor een politiek-bestuurlijke organisatie, de werkwijze hierbij en in het politieke-bestuurlijke krachtenveld.
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) met projectcontrol / de P&C-cyclus, de samenhang tussen de verschillende onderdelen daarbinnen en de wijze waarop deze verder kunnen worden ontwikkeld in het belang van de organisatie en politiek-bestuurlijke sturing en verantwoording.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring (opgedaan in de periode 2019 - heden) met complexe boekhoudpakketten (bij voorkeur Oracle en/of UBW).
Geef in je CV en motivatie specifiek aan hoe jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Aanbod

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Geef in het cv duidelijk aan hoe jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wat staat er in je CV?
Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan in jouw CV zoveel mogelijk woorden uit de taakomschrijving terug te laten komen. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer.
Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag samenwerken.


Wat verwachten wij in je motivatie?
Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills en anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik ook hier de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven.


Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt!

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Alle overige opdrachten staan hier

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.