nl
nl

Interim

Teamondersteuner/Coach

Een van onze opdrachtgevers, een gemeente in ontwikkeling, heeft DutchDare International gevraagd de selectie te doen van een Interim Teamondersteuner/Coach. De opdracht start begin maart, vraagt een parttime inzet (24 uur/week) en heeft een looptijd van tenminste 6 maanden. Er geldt een optie op verlenging.

Organisatie

Onze opdrachtgever is in ontwikkeling. Men werkt langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:

 • Verbeteren van het planmatig werken;
 • Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;
 • Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;
 •  Verbeteren van de samenwerking: hoe doen we het samen?
Op dit moment zijn de medewerkers georganiseerd in 7 grote teams, die worden aangestuurd door een teamleider (kwartiermaker). Met de implementatie van kleinere, zelforganiserende teams per 1 maart a.s. en de introductie van een nieuw sturingskader, veranderen de sturende en ondersteunende rollen in de organisatie. De medewerkers en teams staan centraal; zij moeten hun werk goed kunnen organiseren (zelforganisatie) en hebben daarbij heldere kaders en ondersteuning nodig. De kaders richten we in langs de lijn van ambtelijk opdrachtgeverschap. De ondersteuning organiseren we onder andere door introductie van de rol van teamondersteuner.De teamondersteuners vormen samen een ‘pool’ en elk team heeft een teamondersteuner als eerste aanspreekpunt. De teamondersteuner staat naast het team en biedt, zowel op aangeven van het team als proactief (op basis van afgesproken processen en methoden of op basis van signalen) ondersteuning. Niet door oplossingen te bieden, maar door vragen te stellen en door het team zelf in staat te stellen om haar eigen oplossingen te vinden. Hoe de ondersteuning van de teams er in de praktijk uit ziet zal per team en per situatie verschillen. Het is maatwerk.

Functie

Voor deze opdracht zal je in elk geval als teamondersteuner van het nieuwe team Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) aan de slag gaan. BMO bestaat uit: de bestuurssecretaris, de juridisch controller, 4 bestuurssecretaressen, de ambtelijk secretaris OR, een managementassistent, 2 functionarissen gegevensbescherming (die ook voor andere gemeenten werken) een controller en een juridisch adviseur bestuursrecht. Team BMO werkt met name in opdracht van het college, de directie en de concern controller.Ook ondersteuning van andere teams en individuele coaching of casemanagement van medewerkers uit andere teams kan onderdeel vormen van de opdracht. Je bent als teamlid van het team van teamondersteuners mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit team en voor het leveren van de benodigde ondersteuning aan de organisatie als geheel.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een ervaren teamcoach die in de rol van teamondersteuner een aantal teams en de medewerkers daarin ondersteunt in hun ontwikkeling naar zelforganisatie.Wij zoeken iemand die zich snel de bedoeling van de organisatieontwikkeling eigen kan maken. Iemand die niet in de valkuil van ‘de leidinggevende’ stapt en zelf de oplossing is. We zoeken iemand die zonder dat te doen, toch wordt ervaren als helpend, die medewerkers, teams en daarmee de organisatie verder brengt in de beoogde richting.

 • Je bent aangesloten bij een beroepsorganisatie voor coaches (bij voorkeur NOBCO).
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met implementatie van organisatieverandering bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als coach bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt aantoonbare recente (korter dan of gelijk aan 1 jaar geleden) ervaring met het coachen van zowel young professionals als medior/ senior professionals binnen de gemeentelijke overheid.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het met succes kunnen interveniëren bij teamontwikkeling in een politiek bestuurlijke omgeving (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan).
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een organisatie met zelforganiserende of zelfsturende teams (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met opgaven- en gebiedsgericht werken (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan).
 Competenties
 • Je bent benaderbaar, waardeert en spreekt anderen aan, luistert, nodigt uit en verwelkomt meningen.
 • Je bent mensgericht en legt gemakkelijk verbinding op betrekkingsniveau.
 • Je kan goed observeren en luisteren, stelt de juiste vragen en zet mensen waar nodig aan tot zelfreflectie en actie.
 • Je bent in staat om confronterend te coachen met behoud van de ethiek.
 • Je bent in staat om onderliggende patronen en systeemdynamiek te doorvoelen en hier op te interveniëren.
 • Je bent proactief in het aanreiken van instrumenten en het doen van suggesties, zonder zelf de oplossing te geven of te zijn.
 • Je kunt vanuit een ‘gewetensrol’ bredere organisatievraagstukken benoemen en bespreekbaar maken en daarin adviseren aan de directie.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Inlichtingen

Denk jij aan de functie-eisen te voldoen, laat het ons weten. Stuur zo snel mogelijk jouw -op deze vacature/opdracht toegespitst- CV (in Word), uiteraard met motivatie, en twee relevante referenties veilig via onze website. Wat staat er in je CV?Uiteraard omvat het CV jouw levensloop qua werk en ervaring. Denk eraan dat je in jouw CV zoveel mogelijk woorden laat terugkomen die in de taakomschrijving en functie-eisen omschreven staan. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de lezer. Na ontvangst van jouw gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail. In de bijlage vind je een document, waarin beschreven staat hoe wij graag werken. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij weet met wie je in zee gaat en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten. Wat verwachten wij in je motivatie?Ten eerste natuurlijk de reden waarom jij deze opdracht graag vervult. Dat kan te maken hebben met de klant, de uitdaging, de materie…. Ten tweede verwoord je daarin waarom juist jij de juiste kandidaat bent voor deze opdracht of baan. Kortom: wat maakt jou nu zo passend? Dat zijn enerzijds je skills, anderzijds je competenties en ervaring in soortgelijke situaties. Gebruik daarin dan ook de termen die de opdrachtgever in de functieomschrijving en vereisten heeft gegeven. Ben je zelf niet beschikbaar, maar ken je iemand die dat wel is en die volgens jou past op het functie profiel, wil je de opdracht dan doorsturen of contact met ons opnemen? Bij voorbaat bedankt! Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan met ons Recruitment team, +31 85 833 2040.

Sollicitatie

DutchDare International vindt privacy en cyber security erg belangrijk. Lees dan ook eerst ons Privacy Statement. Met het inschrijven en/of reageren op een opdracht of vacature ga je expliciet akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Google Review

Ben jij de ideale professional voor deze vacature/opdracht en voldoe je aan de functie- eisen? Reageer direct en wellicht zitten wij binnenkort met elkaar aan tafel om het interview met de opdrachtgever voor te bereiden.