Welk probleem lost de wet DBA op?

De wet DBA is nu ruim twee maanden operationeel. Veel te vroeg om nu al conclusies te trekken, alhoewel dat wel verleidelijk is.

Wat is er aan de hand? Nou ja, daar hoeven we niet veel woorden meer aan vuil te maken. Onduidelijkheid alom bij alle betrokkenen. Veel kosten moeten gemaakt worden om te controleren of contracten voldoen. Zelfs bij toetsing volgt geen uitsluitsel waar je rechten aan kan ontlenen (opdrachtgever, freelancer en intermediair). Op zichzelf is dat al heel bijzonder, maar laten we het daar niet over hebben.
Opvallend is dat er veel signalen zijn die zeggen dat opdrachtgevers niet meer met freelancers willen werken. Het risico zou te groot zijn. Ik begrijp dat wel; als je van de wetgever geen uitsluitsel kunt krijgen wanneer je het goed doet, waarom dan risico lopen. Het risico bestaat in deze eruit dat de opdrachtgever onverwachts mogelijk werkgever blijkt te zijn. En kennelijk wil men dat niet, anders zou het niet als risico beschouwd worden. Overigens, waarom zou men dan voor een interim oplossing kiezen? Conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de opdrachtgever dat kennelijk niet bedoeld heeft. Voor de opdrachtgever wordt door deze wet geen probleem opgelost; er wordt een probleem gecreëerd.
En de freelancer dan? Ja, die krijgt het een stuk moeilijker. Als 1-pitter contracten koeten laten beoordelen door je advocaat kost geld. Wil je de Belastingdienst een akkoord laten geven, houd dan rekening met minimaal zes weken doorlooptijd. Maar… het gaat om een interim opdracht, die tijd heb je helemaal niet. Voor je het weet is de opdracht al vergeven. En stel dat je dan toch aan de slag gaat…… blijk je onverwachts toch een dienstverband te zijn aangegaan. Je had nog wel je eigen laptop meegenomen om te laten zien dat je echt zelfstandig bent! Maar ja, de opdrachtgever weigert jouw laptop om veiligheidsredenen in het netwerk. Overigens ook jammer dat het regulier werk is; vervanging tijdens zwangerschap. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de freelancer dit allemaal niet wil. Hij of zij krijgt door de wet niet ene probleem opgelost; nee, de freelancer krijgt er een probleem bij.
Ten slotte, hoe kan het ook anders… de intermediair. Die zit lastig. Veel advocaatkosten om uiteindelijk een goede (dat hoop je dan maar want nogmaals, uitsluitsel krijg je niet) overeenkomst te krijgen. Veel kosten aan voorlichting aan de freelancer. Processen aanpassen. Opdrachtgevers die aarzelen. Administratieve consequenties. Zo beschouwd lost deze wetgeving geen enkel probleem voor ons op. Sterker, we hebben er een flinke uitdaging bij.
Alles overwegend kun je je de vraag stellen welk probleem met deze wet nu opgelost wordt. Schijnzelfstandigheid? Los van de vraag hoe groot dit probleem is (procentueel schijnt het om 2% van de interim contracten te gaan), de groeiende economie zou dit vanzelf op moeten lossen. Er is immers meer vraag naar arbeid, de prijs gaat omhoog en de aanbieder van arbeid kan eisen stellen. Dat zien we nu al gebeuren in interim land; de tarieven gaan weer omhoog. Een basaal economisch principe. En een groeiende economie zorgt er ook voor dat de aanbieder van arbeid zelf kan beslissen of hij nu in vast dienstverband, of freelance aan de slag wil.
Zelf kiezen dus…..
En dat brengt mij dan wederom bij de vraag welk probleem opgelost moet worden. Graag je reactie op onderstaande stelling:
De Wet DBA is er uitsluitend gekomen om een politiek probleem op te lossen. Niet een probleem van werknemers, werkgevers en intermediairs.
Als dit inderdaad een gerechtvaardigde conclusie is, hoe triest is dat dan voor alle betrokkenen?

Zelf ervaren? Neem contact met ons op! Inschrijven kan natuurlijk ook direct door deze link te volgen