nl
nl

Privacy

Statement

Privacybeleid Dutch Dare International B.V.

De door Dutch Dare International B.V. (hierna: DDI) van jou verkregen gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid.

DDI vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, kandidaten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de wet hieraan stelt.

Dutch Dare International B.V.

Dutch Dare International B.V. is gevestigd te 2909 LE te Capelle a/d IJssel aan de Rivium 1e straat 103, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 65354370 en is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van DDI inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende website(s) van DDI of haar service provider:

www.dutchdare.nl
Carerix

Technische informatie

Technische informatie
De website(-s) van DDI verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de onderdelen van de website die worden bezocht, informatie over het type apparaat dat gebruikt wordt voor bezoek aan de site, de geo-locatie en het materiaal dat je opstuurt of download van en naar de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website, het systeembeheer en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technieken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google NIET toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook of Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. DDI heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
De informatie die LinkedIn, Facebook en Twitter verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Facebook of Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook en Twitter stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het verwijderen van cookies

Cookies kun je zelf van je computer of telefoon/tablet verwijderen. Dit kan zowel via je browser, als via tools als bijvoorbeeld CCleaner. Hoe je cookies verwijdert middels de bekende browsers staat hier onder:

Google Chrome
Mozilla FireFox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Apple Safari
Apple iPhone, iPod of iPad
Android

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen als je:

  • één van onze websites bezoekt,
  • gegevens invult of achterlaat op één van onze websites,
  • gegevens invult of achterlaat bij een gesprek bij ons op kantoor,
  • gegevens doorgeeft tijdens een telefoongesprek of communicatie via whatsapp, sms, signal, telegram e.d.,
  • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
  • in het kader van een zakelijke relatie met DDI.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor onderstaande doeleinden:

Communicatie: verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media en je persoonlijk account. Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld (sprekers)events.

Bemiddeling: voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van kandidaten, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.In het kader van een overeenkomst met de kandidaat: voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) overeenkomst van opdracht.

In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving en/of selectie van kandidaten.

Management: om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

Wet- en regelgeving: voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies en overige wet en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

DDI kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je website bezoeker, kandidaat en/of zakelijke relatie bent van DDI. Je bent zelf mede verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker
Op deze website worden third-party “tracking cookies” toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van het Curriculum Vitae wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website.
Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Kandidaat
NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s) en andere contactgegevens, LinkedIn adres, Geboortedatum, leeftijd, geslacht, Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
Overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijvoorbeeld een gespreksverslag na aanleiding van een kennismaking)
Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) naar aanleiding van de door jou uitgevoerde interim opdracht(en)
Gegevens van de Kamer van Koophandel en (bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht) het BTW nummer

Zakelijke relatie
DDI verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (kunnen gaan) doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Functie, Geslacht, Geboortedatum, LinkedIn pagina

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

DDI kan persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers en onderaannemers die namens DDI diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers zoals bijvoorbeeld Carerix), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties maar alleen na het verkrijgen van jouw uitdrukkelijke toestemming en met als doel een succesvolle bemiddeling. Ook verstrekken wij gegevens indien wij bij wet daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel, of een gerechtelijk vonnis.
Persoonlijke gegevens op onze website(s) zijn in beginsel niet indexeerbaar voor zoekmachines. Gegevens die je kunt inzien via jouw eigen account staan in een afgeschermde omgeving. Gegevens die op het openbare gedeelte van onze websites staan, zoals wanneer je een reactie plaatst bij een blog, kunnen wel door zoekmachines worden geïndexeerd.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”
Voorts verwijzen wij naar de spelregels omtrent blacklisting/uitsluiting van WordPress, die van toepassing zijn op het plaatsen van reacties op de websites van DDI.

Verwerken wij jouw gegevens buiten Nederland?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, IN EUROPA in het datacenter van onze service provider. DDI heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. DDI heeft daartoe met service provider een Verwerkers Overeenkomst afgesloten.

Jouw rechten

Persoonlijk account

Indien je een eigen account bij DDI hebt, heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in je CV, accountgegevens of beschikbaarheid.

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen (voor zover toelaatbaar) die je zelf niet kunt aanpassen, neem dan contact op met de DDI Data Protection Officer via dpo@dutchdare.nl

Geen persoonlijk account

Indien je geen eigen account bij DDI hebt, kun je voor je recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen met de DDI Data Protection Officer via security@dutchdare.nl

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, neem dan eveneens contact opnemen met de DDI Data Protection Officer via security@dutchdare.nl
Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door DDI. Je persoonsgegevens kunnen daarna nog maximaal vier weken beschikbaar zijn voor de afhandeling van interne controle en bedrijfsbeveiliging of voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Beveiliging

DDI doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen degenen die geautoriseerd zijn hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die gegevens namens DDI verwerken om diensten te verlenen of opdrachten uit te voeren, is DDI met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij hanteren een Responsible Disclosure beleid voor het melden van kwetsbaarheden in de infrastructuur van DDI en haar service providers.

Vragen, opmerkingen of klachten
Hebt je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door DDI dan kun je per e-mail contact opnemen met de DDI Data Protection Officer via security@dutchdare.nl

Wijzigingen

DDI kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de websites van DDI.

Deze versie is geldig vanaf 31 mei 2020.