nlen
nlen

You

do dare!

DutchDare International: wij maken jouw leven gemakkelijker. Ben je op zoek naar een interim- of permanente rol? Lees verder wat wij voor jou kunnen betekenen. We Dare, Do you…?

Finance

De wereld verandert steeds sneller. Dit heeft ook gevolgen voor de rol van financiële professionals. Zij moeten zich aanpassen aan deze veranderingen en hun vaardigheden en kennis ontwikkelen op het gebied van procesgericht werken, compliance, risicomanagement en rapportage.

Een belangrijke ontwikkeling is het belang van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Financiële professionals moeten in staat zijn om relevante informatie uit deze data te halen en deze te gebruiken om de onderneming te helpen bij het nemen van beslissingen.

Ook het belang van risicomanagement neemt toe. Financiële professionals moeten de onderneming helpen om risico’s te identificeren en te beheersen. Dit is belangrijk om de onderneming te beschermen tegen financiële verliezen.

Conclusie

De rol van financiële professionals is aan het veranderen. Zij moeten zich ontwikkelen op het gebied van data-analyse, kunstmatige intelligentie, compliance, risicomanagement en rapportage. Deze vaardigheden zijn essentieel om de onderneming te helpen bij het nemen van beslissingen en risico’s te beheersen.

HR

DutchDare International kent de HR-markt van binnen en van buiten. Met de sterker wordende arbeidsmarkt zal de strijd om de juiste interim professional verder toenemen. De transformatie van een aanbod markt naar een vraag markt zal in 2018 versneld voortgang vinden. Strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling zijn ook dit jaar speerpunten van onze opdrachtgevers in deze sterk veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast zien we een versnelling in de verdere uitbouw van eHRM en Talentontwikkeling. Het vak van de HR professional zal in 2018 door de economische ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving uitermate uitdagend zijn. De behoefte van vandaag richt zich daarbij vooral op een partner van de business en de HR-specialist. Het freelance netwerk van DutchDare Internationaal is inzetbaar voor alle vormen van HR ondersteuning.

Procesmanagement en -Improvement

Agile in combinatie met HR of Finance

De wereld verandert steeds sneller. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop HR en Finance werken. Traditionele HR- en Finance-afdelingen zijn vaak hiërarchisch en gericht op het volgen van procedures. Dit kan in de huidige tijd een belemmering zijn om snel en adequaat te kunnen inspelen op veranderingen.

Agile werken biedt een oplossing voor dit probleem. Agile werken is een manier van werken die gericht is op flexibiliteit, samenwerking en het leveren van waarde. Agile HR en Finance-afdelingen zijn erop gericht om snel en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen. Dit doen zij door te werken in kleine, zelfsturende teams.

Er zijn een aantal voordelen aan het combineren van Agile met HR of Finance. Zo kunnen Agile HR-afdelingen:

Sneller en efficiënter inspelen op veranderingen
Beter aansluiten bij de behoeften van de medewerkers
Een betere werkomgeving creëren voor medewerkers
Agile Finance-afdelingen kunnen:

Sneller en efficiënter inspelen op veranderende regelgeving
Beter aansluiten bij de behoeften van de business
Een betere bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten
Er zijn ook een aantal uitdagingen aan het combineren van Agile met HR of Finance. Zo kan het moeilijk zijn om de cultuur van een organisatie te veranderen om Agile werken mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om de juiste tools en technologieën te gebruiken om Agile werken te ondersteunen.

Conclusie

Agile werken biedt een aantal voordelen voor HR en Finance-afdelingen. Het kan helpen om HR en Finance-afdelingen te maken die sneller, flexibeler en beter inspelen op de behoeften van de organisatie.

Overige

Onze recruitment-activiteiten reiken uiteraard verder dan de bovengenoemde focus gebieden. Wij kunnen uiteraard ook de juiste kandidaat selecteren voor de personeelsbehoeften binnen andere onderdelen van jouw organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op!

Laat je profiel achter

wij vinden voor jou een passende vacature