nlen
nlen

You

do dare!

DutchDare International: wij maken jouw leven gemakkelijker. Ben je op zoek naar een interim- of permanente rol? Lees verder wat wij voor jou kunnen betekenen. We Dare, Do you…?

Finance

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Het nieuws van vandaag is morgen al weer achterhaald. Het gaat goed met de economie en derhalve ook met de arbeidsmarkt. Meerdere factoren zorgen voor een toenemende dynamiek binnen het financiële domein. Het steeds eerder kunnen beschikken over relevante informatie teneinde de onderneming sneller in de juiste richting te buigen en houden is essentieel. Deze dynamiek wordt nog eens versterkt door het steeds groter wordende belang van risicomanagement, waarbinnen cyber-security natuurlijk een centrale rol speelt. Dat zien we dan ook terugkomen in de ontwikkeling van functies zoals die van bijvoorbeeld de data-analist, de business controller en de CFO die steeds vaker ook CIO is. De rol van beancounter is al vele jaren geleden achterhaald, ook de inhoud van de financiële posities zoals we die een jaar geleden kenden is vaak vandaag al aan herziening toe. Wat volgens ons de trend voor de komende jaren is? Het doorzetten van die ontwikkelingen. Immer sneller. Derhalve zullen wij als financiële professionals meer procesgericht moeten werken en een belangrijke voortrekkersrol vervullen bij het ontwikkelen van onder andere compliance-, risico- en rapportagevraagstukken. Informatie vervult een steeds belangrijkere rol in het bedrijf en de financiële afdeling speelt een cruciale rol in het doelmatig beheren van daarvan. DutchDare International kent de interim professionals die continu adequaat kunnen en willen inspelen op deze veranderende omstandigheden en uitdagingen.

HR

DutchDare International kent de HR-markt van binnen en van buiten. Met de sterker wordende arbeidsmarkt zal de strijd om de juiste interim professional verder toenemen. De transformatie van een aanbod markt naar een vraag markt zal in 2018 versneld voortgang vinden. Strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling zijn ook dit jaar speerpunten van onze opdrachtgevers in deze sterk veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast zien we een versnelling in de verdere uitbouw van eHRM en Talentontwikkeling. Het vak van de HR professional zal in 2018 door de economische ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving uitermate uitdagend zijn. De behoefte van vandaag richt zich daarbij vooral op een partner van de business en de HR-specialist. Het freelance netwerk van DutchDare Internationaal is inzetbaar voor alle vormen van HR ondersteuning.

IT

Data is overal. Data op een intelligente manier geordend en verbonden maakt informatie. Dit is waardevol en wordt met de dag nog waardevoller. Dat betekent ook dat we steeds zorgvuldiger om dienen te gaan met informatie, want: in verkeerde handen kan grote schade veroorzaken. Zowel financiële -, als reputatie- en bedrijfsschade als gevolg van spionage of stilleggen van de bedrijfsvoering. Hoe je het ook wendt of keert; we verzamelen steeds meer informatie en de waarde daarvan wordt alsmaar groter. De beveiliging wordt steeds belangrijker en is altijd in ontwikkeling. Immers, degene die informatie probeert te bemachtigen middels diefstal wordt steeds slimmer, de technologie wordt steeds complexer waardoor de kans op fouten, leaks steeds groter wordt, en …. de crimineel heeft de tijd. Wij moeten onze data dus beschermen, niet alleen tegen DDOs aanvallen, malware, vulnerability by design, ransomware en dergelijke; we moeten ons ook beschermen tegen onszelf, tegen ons eigen gedrag. DutchDare Internationaal is er zich bewust van dat informatiebeveiliging, on- én off-line begint bij de mens. De human factor is cruciaal. Beveiliging is een proces. En dit proces bepalen wij niet alleen zelf, ook wetgeving speelt een belangrijke rol. De GDPR bijvoorbeeld (AVG in Nederland). Het beheer en het bewerken van privacy gevoelige informatie is aan strenge regels gebonden, terecht omdat dit in sommige gevallen tot op het individu herleidbaar is.

Overige

Onze recruitment-activiteiten reiken uiteraard verder dan de bovengenoemde focus gebieden. Wij kunnen uiteraard ook de juiste kandidaat selecteren voor de personeelsbehoeften binnen andere onderdelen van jouw organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op!

Laat je profiel achter

wij vinden voor jou een passende vacature