Werving en selectie, waarom nu?

Als we kijken naar de arbeidsmarkt van vandaag de dag (en vooral ook de dag van morgen), constateren we een merkwaardig verschijnsel. De arbeidsmarkt en het aantal vacatures ontwikkelt zich op een manier zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in de afgelopen 20 jaar.

Wat is er gaande?

De vraag naar hoogopgeleide professionals laat een stijgende lijn zien. Dat is goed nieuws natuurlijk. De economie trekt weer aan.
Traditioneel gezien is het dan één van de twee:

De vraag naar interim professionals stijgt (naast piek & ziek; de opdrachtgever is er niet zeker van of een positie vast ingevuld kan of moet worden, omdat het niet helder is of de groei doorzet).

Of

de vraag naar professionals voor een vast dienstverband stijgt (omdat de opdrachtgever denkt dat de in te vullen functie van permanente aard is en ervan uitgaat dat dit ook van lange duur is.

Waarom dan een interim professional inhuren? Dat kost immers veel meer geld?

Meer geld is natuurlijk niet de enige variabele als het gaat om de keuze of je een positie permanent of tijdelijk invult. Alhoewel hogere kosten als beslissingsvariabele natuurlijk wel samenhangen met de economische situatie en de voorspelbaarheid daarvan.
Nu laat ik opdrachtgevers met regelmaat zien dat het lang niet altijd het geval is dat een interim oplossing meer geld kost dan een permanente oplossing. Vaker niet dan wel zelfs in de markt voor hoogopgeleide professionals. Als je maar de juiste vergelijking maakt…..

Wat is er nu zo merkwaardig?

Het valt ons op dat al geruime tijd de vraag naar zowel interim professionals als de vraag naar permanente invulling stijgt.
Ik sprak Professor Jan Rotmans enige tijd geleden. Hij stelde dat we naar een situatie gaan waarin het individu twee rollen krijgt: die van ondernemer alsmede die van werknemer. Met andere woorden, iemand gaat in dienst bij een organisatie maar daarnaast werkt hij of zij ook voor eigen rekening en risico, zoals bijvoorbeeld de ZZP’er die 3 dagen per week als werknemer en 2 dagen per week als interim professional werkzaam is. 

Wat leert ons dit?

De tijd voor specialistische intermediairs op het gebied van interim management is voorbij aan het gaan. De tijd van specialistische bureaus voor werving en selectie idem. Opdrachtgevers leggen een probleem aan een intermediair voor en kiezen op dat moment voor de juiste oplossing. Soms is dat interim, soms is dat permanent.

Wat kan DutchDare betekenen… voor de opdrachtgever EN voor de professional?

Vanaf de oprichting van DutchDare houden wij rekening met bovenstaande tendens en bemiddelen wij professionals zowel voor vaste banen als voor interim rollen. Want laten we wel zijn, uiteindelijk gaat het hier om meer om contractvorm dan om de inhoud. Steeds meer interim professionals kiezen juist voor inhoud. En moet dat interim? Prima! Via een pay-roll constructie? Ook goed. Gewoon in dienst treden? Geen probleem!

De professional van vandaag wil leren, mooie en goede dingen doen en groeien. En welk contract daarbij hoort…. So be it.
DutchDare biedt daarbij de helpende hand, voor de opdrachtgever en voor de (interim) professional.
Natuurlijk vergt dat wel iets van onze organisatie. De opdrachtgever en de professional merken het niet, maar de interne processen en de interviews zijn wel degelijk anders en daar hebben we dus vanaf de eerste dag rekening mee gehouden. DutchDare is flexibel… Eenvoudigweg omdat de arbeidsmarkt ook flexibel is.

Reactie? Altijd welkom natuurlijk. Mail naar content@dutchdare.nl
Je wil zelf een inhoudelijk artikel schrijven? Geweldig! Kennis is om te delen. Stuur je concept artikel naar content@dutchdare.nl